Gunvor Plantings Stiftelse För Studier

Stiftelsen tillkom tack vare en generös donation i Gunvor Plantings testamente av den 22 juni 1993. Hon hade anknytning till Åland, vilket även framkommer i hennes testamente. Hon avled den 27 september 1996.

I sitt testamente föreskrev hon, att en stiftelse skulle förvalta de donerade medlen och att stiftelsen som sitt huvudsakliga ändamål skulle ha,

 

"att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer, lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. Understöd skall kunna lämnas till finländska (finlandssvenska eller finska) och åländska ungdomar som bedriver studier i Sverige. Avsikten härmed är att detta skall bidra till att bevara och stärka svenskt språk och svensk kultur på Åland och i Finland, för att därmed fördjupa den kulturella samhörigheten mellan dessa länder och Sverige".

 

Stiftelsen är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län (organisationsnummer 834001-9432).

Stiftelsens styrelse består av följande tre personer:

  • ordföranden Mats Bergquist, tidigare ordförande i Samfundet Sverige-Finland
  • Johan Ehn, kultur- och utbildningsminister i Ålands landskapsregering
  • Håkan Lönnquist, rektor, tidigare ordförande i FRIS, Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige. 

Gunvor Plantings stiftelse delar ut stipendium till finländska och åländska studerande som studerar i Sverige. Stipendierna utannonseras årligen i augusti månad i svenskspråkig finländsk och åländsk dagspress. Inga särskilda ansökningsblanketter behövs. Stipendium kan sökas för studier i Sverige såväl för forskarexamen som för grundexamen. För att komma ifråga för stipendium bör sökanden ha avklarat högskolestudier om minst 150 poäng respektive studieveckor.

För att kunna söka stipendiet behöver du:
- vara från Finland eller Åland
- ha fått din utbildning i Finland eller på Åland
- studera på heltid
- studera eller börja studera på högskola eller universitet i Sverige
- ha avklarat minst 150 ECTS (högskolepoäng)
- bedriva studier som leder till en examen


Mer information om stiftelsen, stipendiet och ansökningsformulär hittar du på ha.ax/plantingstiftelse

Stiftelsen delar sedan 1998 årligen ut stipendier till belopp varierande mellan SEK 60.000:- och SEK 160.000:-.  Stipendierna delas ut under Samfundets årliga högtidlighållande av Finlands självständighetsdag. 

Ansökningshandlingarna skall vara ställda till stiftelsen men adresseras till:

Högskolan på Åland som administrerar ansökningarna. Information om stipendiet finns på vår webbplats: https://www.ha.ax/forskning-samverkan/samverkan/gunvor-plantings-stiftelse/.