Samfundet har en lång tradition att varje år i augusti eller början av september arrangera en medlemsresa till Finland. Resorna utgör ett mycket uppskattat inslag i verksamheten.

 

Genom åren har Finland besökts från norr till söder, stad och landsbygd, finskt och finlandssvenskt. Det finns alltid nya spännande resmål att besöka – ofta med tonvikt på det kulturella. Varje resa dokumenteras med en reseberättelse, och den senaste reseberättelsen återfinns på denna sida. Bilderna förstoras då man klickar på dem.

 

Som medlem är du välkommen att anmäla dig så snart en ny resa presenteras. De resor som är aktuella presenteras närmare i Samfundets nyhetsbrev.

Samfundet utanför Sarvlax herrgård i augusti 2013
Samfundet utanför Sarvlax herrgård i augusti 2013

INBJUDAN OCH INSTRUKTIONER FÖR VISUMANSÖKAN TILL VIBORG SEPTEMBER 2019 
Vår sommarresa till Finland går i år inte på sommaren utan en bit in på hösten. Inte heller går den till Finland, statsrättsligt sett, men till en stad av historiskt sett ojämförlig betydelse för Finland, liksom också för Sverige – svenskar grundade den i slutet av 1200-talet. Målet är med andra ord Torkel Knutssons gamla fäste Viborg, 
NB! Restauranger och besöksobjekt kan förutsätta viss förflyttning över trappor, i ett fall två våningar upp. Vi planerar också en kortare stadsvandring om ca 1 ½ timme.
Resan blir i år en natt längre än vanligt, startar den 4 september och går per båt och egen buss över ryska gränsen till Viborg. Den kostar 6 650 kronor per resenär i delad B-hytt och delat dubbelrum. I denna summa ingår båtresa, måltider utan drycker, hotell, buss och guide och entréer. Däremot ingår icke nödvändigt visum, inte heller eventuella förfriskningar under bussresorna mellan Hfrs och Vbg. Tillägg för enkelhytt och enkelrum belöper sig till 1 730 kr. Tillägg för resenärer i s.k. A-hytt är 320 kr/pp, för resa i enkel A-hytt och med enkelrum 2 370 kr.
Viborg är billigt för oss svenskar. Kreditkort accepteras på de flesta ställen, även butiker. Rubelkursen pendlar idag kring 7 rubel för en krona, växlas fritt såväl hemma som i Ryssland. I Viborg finns många bankomater. (Eftersom utfärdat visum blir individuellt är det förstås möjligt att på egen bekostnad förlänga resan på andra sidan gränsen. Mer än 7 dagar kräver dock s.k. registrering, t. ex. på hotell.)

VISUMANSKAFFNING
innebär för oss individuella visum. Den som av någon anledning redan har ett eget visum till Ryssland kan förstås bortse från hela proceduren. (Den som så önskar kan begära visum för upp till 30 dagar.)
Anskaffning sker på vars och ens egen försorg. Det går billigast, bäst och lättast via ЯysslandsResor som ger oss en ansenlig grupprabatt! Datorvana medlemmar kan besöka adressen www.rysslandsresor.se och gå vidare på egen hand, men i proceduren ingår i alla fall att passet måste skickas till denna byrå och då kan ju övriga uppgifter lika väl läggas i samma kuvert. Detta kuvert bör innehålla tre saker:
A. PASS, som är giltigt minst 6 månader efter visumtidens slut.
Bifoga din bostadsadress samt, om du INTE är pensionär, adressuppgifter till arbetsgivare.
B. Intyg på reseförsäkring. Reseförsäkring för 45 dagar brukar ingå i hemförsäkringar. Be ditt försäkringsbolag skicka över ett intyg på engelska för visum till Ryssland. Annars kan särskild reseförsäkring köpas hos Rysslandsresor för 300 kronor.
C. 1 st foto av passägaren, 50 x 40 mm, högst 3 månader gammalt. I automater bör man trycka på knappen ”foto för dokument”. Professionella fotografer brukar känna till mått o.a. bestämmelser. Öron synliga, sluten mun, ej leende.
VIKTIGT! ANGE ATT DU ÄR RESANDE MED SAMFUNDET SVERIGE-FINLAND!!! 
Skicka ditt kuvert rekommenderat till Rysslandsresor, Östermalmstorg 1, 3 trappor, SE-11442 Stockholm. Brevet bör också innehålla ett extra brev med din egen adress, rekommenderat, kan skaffas på posten. Anteckna det rekommenderade brevets nummer och meddela detta till byrån per telefon 070 557 72 21 eller per mejl visum@telia.com. Då vet byrån att det gäller våra visum.
Som kvitto skickar Rysslandsresor omgående en faktura om 1 000 kr (normalpris 1 600). Byrån sköter därefter allt och fyller i alla digitala handlingar, en avsevärd arbetsbörda. När visum erhållits (skrivs in i passet) och fakturan betalts skickas passet tillbaka. Konsulatprocessen tar drygt en vecka till vilken kommer postgångstider, alltså drygt 2 veckor sammanlagt.
Eftersom antalet förhandsintresserade redan visat sig oväntat stort rekommenderas att vänta med visumanskaffning innan du fått besked om deltagande i resan. Även du som senare kan beredas plats från en väntelista hinner under sommaren skaffa visum. Personliga besök hos resebyrån förkortar naturligtvis den tid du måste avvara ditt pass.
ANMÄL DIG till Samfundets kassör Gunda Ahlström helst på mejl gunda.ahlstrom@gmail.com eller på telefon 070-838 18 57 eller per brev Yrkesvägen 17, 12231 Enskede. (P S Resan är f.n. redan fulltecknad, men efter eventuella avbokningar kan reservplatser uppstå). 
OBS! att eventuell tidigare intresseanmälan inte gäller som anmälan. Gör detta före den 1 juni och betala före den 15 juni till Samfundets PG-konto 2 42 99-0 – annars kan platsen gå till någon annan hugad. Deltagarantalet måste tyvärr begränsas till 40. Ange ditt födelseårtal och din nationalitet och meddela som vanligt om eventuella allergier och dietföreskrifter, vegetariska önskemål m. m.

Resor och utflykter

samfundets resa till sydöstra finland 2018

Gruppbilden togs i skogen en mil från ryska gränsen.
 
Lärorika och spännande upplevelser i de rysk-finska gränstrakterna - rapport från Samfundets sommarresa till sydöstra Finland den 23-27 augusti 2018

I strålande solsken klockan 16.30 torsdagen den 23 augusti lättade Vikinglinjens m/s Mariella av Mariehamn ankar från sin kajplats längst ut på Stadsgårdskajen med destination Helsingfors. Ombord fanns 35 förväntansfulla medlemmar i Samfundet som anmält deltagande i sommarresan till Finland, i år med fokus på den sydöstra delen och gränstrakterna mot Ryssland.

Vi sökte oss snabbt upp till plan 8 och ut på det soldränkta akterdäcket där vi hade en perfekt vy över Stockholms inlopp och stadens silhuett. Som alltid en imponerande och vacker syn. Restaurang Food Garden väntade och redan klockan 17 bänkade vi oss för en trerätters middag och kunde i lugn och ro bekanta oss med våra bordsgrannar. Vice ordföranden Ingrid Iremark hälsade välkommen och utbringade en skål.

Efter korta besök i taxfreebutiken och baren där vi språkade litet med några samfundare var det dags att koja i hytten. Överfarten blev lugn även om man kunde känna några ristningar i skrovet av vågorna ibland.

Efter en stärkande sjöfrukost rullade vi våra väskor längs den långa rampen mot fasta land. Vi var så åter i den forna östra rikshalvan, det Finland som under svåra umbäranden räddats till frihet och demokrati av tappra finska män och kvinnor under de båda världskrigen, något som vi under denna resa fick många påminnelser om.
 

Mot Fredrikshamn

Vår mångkunnige färdledare, tillika styrelseledamoten i Samfundet, Lasse Zilliacus, mötte upp i ankomstterminalen och pekade med fast hand bort mot Packaléns buss som med chauffören Christer Åkerblom bakom ratten tog oss de 23 milen till resmålen Fredrikshamn (Hamina på finska) och Villmanstrand (Lappeenranta) och tillbaka. (Bilden intill: Rådhuset i Fredrikshamn.)

Bland de medresenärer som har familjeband och rötter i Finland fanns Claes Henrik Munck af Fulkila som från bussen kunde peka ut sin bardoms pampiga och väl bevarade uppväxtgård Drägsby några mil öster om huvudstaden. Den är fortfarande i familjens ägo och fungerar nu som sommarställe för delägarna.

Åttkantig stadsplan

Fredrikshamn med 20 000 invånare ligger 14 mil öster om Helsingfors längs E 18 som sedan går vidare mot ryska gränsen genom Karelen till Viborg och S:t Petersburg. Den gamla stadskärnan med sin åttkantiga stadsplan är välbevarad med vackra trähus och kyrkor. Här möttes Sveriges kung Gustav III och ryska kejsarinnan Katarina II år 1783 under pompa och ståt för att – dock utan framgång – förhandla om Finlands framtida öde.

Vi besökte museibyggnaden där mötet ägde rum och även den vackra ortodoxa Peter Paul-kyrkan där en mycket värdefull kristallkrona hänger, som Katarina skänkte till församlingen efter besöket i staden. Församlingsprästen Jukka Jauhiainen (bilden intill), visade oss kyrkan med många intressanta ikoner och guldskimrande inredning. Den byggdes 1834 och arkitekt var italienaren Louis Visconti.

Fredrikshamn är i Finland känt för sin officersskola, där ingen mindre än den blivande marskalken och presidenten Carl Gustaf Mannerheim under fyra år lärde sig krigaryrket innan han på grund av bristande disciplin blev relegerad och tvingades lämna skolan.

Den nuvarande pampiga huvudbyggnaden blev färdig 1898 och har länge fungerat som skola för blivande reservofficerare. Staden har genom sin hamn varit betydelsefull för handelsutbytet med Ryssland. Vi lunchade i Societetshuset och där visades också en sal med unika väggmålningar utförda 1952 av ingen mindre än Tove Jansson, som redan då börjat bli känd för sina Muminböcker (bilden intill). Längst ned i högra hörnet på målningarna fanns hennes signatur med ett litet mumintroll bredvid. En blinkning från konstnärinnan som uppenbarligen godtogs av stadens styrande, som nog inte beställt några mumintroll på sina väggmålningar.
 

Vartannat år arrangeras i Fredrikshamn en stor militärmusikfestival, Hamina Tattoo, med orkestrar från olika länder, som i år pågick under en hel vecka i slutet av juli. Besöket i Fredrikshamn rundades av med gott kaffe med traditionell syltmunk i soldathemmet. Vi tackade den kunniga guiden med en rungande applåd och fortsatte bussresan upp mot Villmanstrand genom till synes ogenomträngliga skogar, där de dominerande trädslagen var tall och björk. På några ställen öppnade sig dock landskapet med jordbruksmark.

Vid Saimens strand

Efter incheckning på hotellet och litet vila i solskenet på balkongen var det dags att strosa ner till hamnen som ligger vackert längst in i en vik av Saimen, Finlands största sjö. Kvällen var ledig och ljum så vi valde att äta middag utomhus på en av krogbåtarna tillsammans med några medresenärer.

Lördagen började med en mycket informativ guidad bussrundtur. Den enorma massa- och pappersindustrin UPM med intilliggande sågverk (bilden intill), stadens gamla fästning och Saimen gjorde intryck från bussfönstren, liksom det 20-tal trähus som staden fick i gåva av Sverige efter andra världskriget. Självklart också det tidigare dragonregementets röda tegelbyggnader och stora ytor för exercis med 700 hästar. Idag är Villmanstrand en välmående kommun med 80 000 invånare – med Finlands högsta livskvalitet enligt en rankning. Så har det dock inte alltid varit. 1734 brändes staden ner till grunden av ryssarna efter ett av alla krig som drabbat området.

Villmanstrand, på finska alltså Lappeenranta, betyder lappstranden och ska uttydas ”den vilde mannens strand”. Länge var Södra Karelen dominerat av närheten till Finlands då näst största stad Viborg. Starkt bidragande till detta var bygget 1845-1856 av Saima kanal från Villmanstrand ner till Finska viken och Viborg. När Sovjetunionen efter andra världskriget övertog stora delar av Karelen inklusive Viborg och Karelska näset ströps kontakterna. Först på senare tid har ryssar och finnar återfått normala gränsrelationer även om visum behövs för inresa i Ryssland. Det är slående för en svensk att mycket i Villmanstrand och Fredrikshamn är översatt till ryska men inte till svenska, trots att Finland formellt är tvåspråkigt. Ryska turister är orsaken.

Viborg 1939, detalj av museets modell.

I det gamla fästningsområdet ligger Södra Karelens museum, som vi besökte. Där finns en imponerande miniatyrmodell av Viborg som staden såg ut år 1939. Viborg hade en rik blandning av dåtidens moderna byggnader och historiska miljöer innan staden delvis förstördes under kriget. På Sovjettiden fanns heller ingen vilja att restaurera Viborg.

Så var det dags för lunch på restaurant Wolkoff inne i centrum. Mycket god lax med bräserad fänkål.  Restaurangen var inbyggd i stadens äldsta trähus som uppförts av den ryska köpmannafamiljen Wolkoff, som efter att Sverige förlorat Finland till ryssarna flyttat till Villmanstrand och öppnat affär. I samma hus besökte vi på söndagsmorgonen det museum som Wolkoffs gamla bostad (bilden intill) förvandlats till på 1980-talet. Minsta detalj hade bevarats.

Efter lunch bar det i väg rakt ut i skogen. På en plats sydöst om Villmanstrand med det klingande namnet Ylämaa finns ett dagbrott där man bryter spektrolit, en sällsynt form av färgskimrande ädelsten som först påträffades i Labrador i Kanada. På smala grusvägar som Christer bakom ratten behärskade suveränt tog vi oss fram till ett vattenfyllt gruvhål mitt i skogen, där marken var översållad av stenar med inslag av den åtråvärda spektroliten.

Spektrolitjakt i Ylämaa.

Kaffe med svenska konsuln

Efter gruppfoto framför bussen återvände vi till Villmanstrand, där vi bjöds på kaffe och tårta av den svenska konsuln, yrkeshögskolerektor Anneli Pirttilä. Hon berättade att det bor ett hundratal svenska medborgare i denna del av Karelen och att hon är ordförande i en nybildad svensk klubb i Villmanstrand. Ytterligare tre av medlemmarna i klubben var med under kaffet och berättade om sin bakgrund. Pirttilä är den första svenska honorärkonsuln i Villmanstrand. Konsulatet är nyöppnat på initiativ av Samfundets ordförande Anders Lidén, som tidigare var ambassadör i Helsingfors. En händelse, som enligt våra värdar skapade svensk-finsk yra i staden, var när det svenska kungaparet och statsråden Margot Wallström och Gustav Fridolin besökte Villmanstrand under ett svenskt statsbesök i Finland 2015.

Båtfärd på Saima kanal

Denna händelserika lördag avslutades med middag ombord på m/s Camilla, som tog oss ut på Saimen och vidare ner på Saima kanal, där vi passerade en sluss med 13 meters nivåskillnad. Kanalen är ett imponerande storverk med åtta slussar som kan ta fartyg som är cirka 80 meter långa och drygt 12 meter breda. Vattennivån i sjön Saimen är nästan 80 meter ovanför havsytan. Fem av slussarna ligger idag på ryska sidan.

På vandringen hem från båten fick vi en glimt av den pågående stadsfesten och lyssnade litet på Villmanstrands storband som underhöll på torget och innan läggdags gick vi och tittade på in festens avslutande fyrverkeri.

Söndagen var hemresedag men innan vi lämnade Villmanstrand besökte vi det jättelika sandslottet nere vid hamnen, där man skulpterat in symboler för ett stort antal länder, en del med humoristiska inslag som Sveriges, som föreställde en öppnad surströmmingsburk, en kaviartub och en dalahäst. Högst upp tronade en skapelse som var en kombination av slotten i Viborg, Nyslott, Åbo, Tavastehus och Kastelholm på Åland.

Reserapportören framför sandslottet i Villmanstrand.

Tack Lasse Z och Gunda!

Efter lunch lämnade vi så denna vackra och på många sätt inspirerande stad vid södra stranden av Saimen och sjönk ned i de bekväma bussätena. Sen var det raka spåret till Helsingfors och Vikingterminalen, men före avfärden tackade Dag Klackenberg den eminente Lasse Zilliacus för allt jobb han lagt ned på att planera och genomföra denna lyckade resa till en del av Finland som vi svenskar inte så ofta hittar till men som är värt minst en resa. Själv fortsatte Lasse med en lokal buss till sitt hus i Hotokka by på den ryska sidan, några mil från staden Viborg, där hans släkt har sina rötter. På färjan hem samlades vi åter för en läcker trerätters middag med goda viner från Vikinglinjens välfyllda kabyss. Sist men inte minst tackade vi Gunda Ahlström som hållit ihop alla administrativa och finansiella trådar, så att denna minnesvärda sommarresa kunde genomföras på ett så lysande sätt. Tur med vädret hade vi också även om solen lyste med sin frånvaro just när vi var ute på båtfärd på Saimen.

Thomas Thornquist med värdefull hjälp av Ingrid Iremark, Samfundets vice ordförande

samfundets resa till helsingfors hösten 2017

Resenärerna samlade utanför Gustaf Mannerheims hem.

Samfundets sommarresa 2017 gick till Helsingfors, och temat var Finland 100 år. Intresset för deltagande var så stort att alla intresserade tyvärr inte kunde beredas plats. Här är Karl Olov Östers rapport från resan.
 
Fredag 15/9
Efter ankomst till Helsingfors med Viking Lines m/s Gabriella och inkvartering på Hotell Marina Palace inleddes stadsbesöket med en vandring runt Senatstorget. Vi besökte de klassiska byggnaderna universitetet, nationalbiblioteket, storkyrkan och slutligen statsrådsborgen, alla ritade under första hälften av 1800-talet av arkitekten Carl Ludvig Engel. Lokala guider visade interiörer av de tidstypiska byggnaderna.

I statsrådsborgen möttes vi i trapphuset av statsministerns statssekreterare, tidigare statsrådet Paula Lehtomäki, som berättade om statsrådets kansli och gav en skildring av händelserna på platsen, då den ryske guvernören i Finland Nikolaj Bobrikov år 1904 sköts av Eugen Schauman. Dådet var en protest mot införandet av ryska språket i förvaltningen, vilket föranlett Schauman att säga upp sig från sin statliga anställning. Schauman sköt sig själv omedelbart efter dådet.

Härefter begav vi oss till Sveriges ambassad vid Salutorget. Byggnaden ombyggdes för sitt ändamål 1922–1924 efter ritningar av Torben Grut, skapare av bland annat Stockholms stadion. Ambassadören Anders Ahnlid tog emot och stod värd för en god lunch. I anslutning till den berättade han om ambassadens aktuella arbetsuppgifter som präglas inte minst av det intensiva, nu närmast blomstrande, samarbetet mellan Sverige och Finland.

Förra ambassadören Kerstin Asp-Johnsson, som deltog i vår resa, gav sedan inblickar från sin tid i olika befattningar vid samma ambassad. Till lunchen hade också representanter för Samfundet Finland-Sverige inbjudits. Denna har återuppväckts av ett antal intresserade finländare, vilket framgick av en redogörelse av föreningens ordförande, den socialdemokratiska riksdagsledamoten Maarit Feldt-Ranta. Den allmänna uppfattningen var att de båda samfunden skulle hålla kontakten öppen som ett led i det fördjupade samarbetet mellan länderna.
 

Efter ambassadbesöket följde en rundresa i buss till områden utanför centrum, nämligen Arabiastranden och Fiskehamnen samt Helsingfors vagga i Helsinge i Vanda kommun. Denna plats hade Gustav Vasa utsett för grundläggningen av en stad som ses som ursprunget till Helsingfors. Helsingfors gavs 1812 ställning som huvudstad i Storfurstendömet Finland.

Kvällen ägnades en angenäm middag på Svenska Klubben, där professorn i historia Henrik Meinander höll ett kortare anförande om Finlands utveckling som självständig stat, med betoning på frågan om olika parters inställning till Finlands självständighet åren 1917-1920. Efteråt fick Henrik Meinander under en längre stund besvara eller kommentera frågor och andra inlägg från samfundets medlemmar.

Professor Henrik Meinander med Samfundets historiebok.

Det unga Helsingfors föds ur klippan vid Vandaforsen.

Olof och Inger Ruin på den plats där Helsingfors först grundlades.

Lördag 16/9
Med buss for vi först till Axel Gallen-Kallelas ateljé Tarvaspää i Esbo och därefter till Eliel Saarinens boställe Hvitträsk i Kyrkslätt.

Ateljén Tarvaspää uppfördes 1911–1913 på en bergshöjd ovanför Bredviken. Byggnaden har inspirerats av olika byggnadsstilar och bland annat liknats vid en finsk gråstenskyrka. Arkitekten Eliel Saarinen gjorde grundplanen. Ateljén, som också blev bostad, innehåller rum med alster av Gallen-Kallela i olika genrer, målningar, grafik, fresker, skulptur och textil, även föremål insamlade bland annat i Afrika, där familjen var bosatt några år. Ateljén ägs nu av en stiftelse.

Bostället Hvitträsk vid sjön Vitträsk ritades av arkitektkollegerna Eliel Saarinen, Herman Gesellius och Armas Lindgren i starkt intryck av jugendstilen. Huset i sin storslagenhet skulle fungera som bostad och arbetsplats för alla tre. Sedan Armas Lindgren flyttat och Herman Gesellius avlidit blev Eliel Saarinen ensam ägare av hela Hvitträsk och bodde där med sin familj till 1923, då familjen flyttade till USA. Han återkom nästan varje sommar till dess huset såldes. Eliel Saarinens son Eero skulle komma att bli en av USA:s mera framstående arkitekter.

Nästa resmål var Fazers anläggning i Vanda öster om Helsingfors. Med företagets guide besåg vi den del som är öppen för allmänheten. Visningen omfattade familjen Fazers och företagets historia och inkluderade demonstration och avsmakning av olika produkter. Ett mycket professionellt upplägg, som avslutades med att alla fick med sig varsin påse Fazerprodukter.

Kvällens program var en föreställning på Svenska Teatern med en beställd pjäs av Julian Garner, också regissör: TRO. Beställningen motiverades av såväl Finlands 100 år som Svenska Teaterns 150 år. Pjäsens ram är en historia om två judiska flyktingar från Tyskland som kommit till Finlands landsbygd och deras förhållande till två finländare inför fortsättningskrigets början och inför Förintelsen.
Programbladet gav en mera utvecklad redovisning av hanteringen av flyktingar i det komplicerade samarbetet mellan Finland och Tyskland. Tematiskt kan pjäsens ämne vara tillämpligt på situationer även i vår tid.

På vandring mot Gallen-Kallelas ateljé - men här åt fel håll...

Söndag 17/9
På förmiddagen besöktes Riksarkivet vid Fredsgatan, där en av arkivarierna, Pertti Hakala, visade Utställning III om omvärldens reaktioner på Finlands nyvunna självständighet. Presentationen av de utställda dokumenten var både saklig och humoristisk och väckte åhörarnas påtagliga intresse. Detta var en specialvisning för oss, då utställningen officiellt hade avslutats dagen innan.

Nästa besök gällde Mannerheimmuseet i Brunnsparken, där vi med professionella guider fick en rundvandring i Gustaf Mannerheims hem, en villa tidigare ägd av familjen Fazer men sedermera överlåten till marskalken. Hemmet med sin borgerliga inredning, sitt spartanska sovrum och sina reseminnen, allt enligt Mannerheims smak, ger en bild av den värld han ville skapa för sig personligen när han utåt i höga positioner skulle medverka i att lösa Finlands militära och politiska problem.

Dagens tredje besök gällde Sinebrychoffmuseet vid Bulevarden. Efter lunchen i intilliggande restaurang Southpark såg vi museet guidade av dess intendent. Konstsamlingarna är ursprungligen en donation 1921 till finska staten av makarna Paul och Fanny Sinebrychoff, som tillhörde en från Ryssland invandrad bryggarfamilj. Donationen omfattade 900 konstverk, som sedermera utökats genom nya donationer. Museet är numera en del av Finlands nationalgalleri, som är en offentligrättslig stiftelse. Konsten visas på andra våningen med delvis bevarad inredning. En imponerande upplevelse!

Efter detta var det bara att ta sig till färjeterminalen för färden hem.

Organisatör och reseledare var styrelseledamoten Lasse Zilliacus med bistånd av Samfundets skattmästare Gunda Ahlström. Till båda riktades ett stort tack.

Text: Karl Olov Öster
Foto: Bo Hemborg

Riksarkivet vid Fredsgatan, där arkivarien Pertti Hakala tog emot Samfundet.

samfundets resa i runebergs, topelius och chydenius spår sommaren 2016

Resenärer från Samfundet framför Kuddnäs, Zacharias Topelius hemgård i Nykarleby.
 

Samfundets traditionella sommarresa till Finland ägde rum i första höstveckan, nämligen den 1-4 september 2016. Resan gick till landskapet Österbotten och närmare bestämt till kustområdet kring Jakobstad, Karleby och Nykarleby.

Mottot för resan: I Topelius, Runebergs och Chydenius fotspår. Antalet deltagare var 29. Färdledare var styrelseledamoten Marie Hafström. Också vice ordföranden Ingrid Iremark och ledamoten Dag Klackenberg medverkade.

Dag 1 Torsdag

Avresa gick från Arlanda i propellerplan till Vasa och därifrån med buss till Jakobstad, där inkvartering för hela resan skedde på Stadshotellet. Dagen avslutades med middag på hotellet.

I anslutning till middagen fick vi träffa Svenska folkpartiets nyvalda ordförande Anna-Maja Henriksson, som tidigare varit justitieminister, men som fortfarande är ordförande också i Jakobstads stadsfullmäktige. Hon belyste aktuella rikspolitiska förhållanden i Finland, däribland inte minst frågan om svenska språkets ställning, där hon underströk vikten av att dess officiella ställning måste bevaras. Hon presenterade också förhållandena i Jakobstad och pekade bland annat på den goda entreprenörsanda som råder och den låga arbetslösheten i jämförelse med riksgenomsnittet.

VD i Finsk-svenskahandelskammaren, tillika ledamot i Samfundets styrelse Kjell Skoglund, bördig från Österbotten, kompletterade med ytterligare synpunkter på näringsliv och kultur.

Dag 2 Fredag

Efter frukost skedde avfärd med buss till första delmålet, nämligen Karleby och närmare bestämt Karleby sockenkyrka från 1400-talet. Vi möttes där av Sveriges honorärkonsul i Karleby Peter Holm med fru. Främsta orsaken till besöket var att Anders Chydenius (1729-1803) var kyrkoherde där från 1770 till sin död.

Anders Chydenius är särskilt aktuell nu i anslutning till att det 2016 är 250 år sedan Sveriges första tryckfrihetslagstiftning antogs. Detta skedde alltså 1766 och initiativtagare var just Anders Chydenius. Han hade ett mycket brett register inom teologi, nationalekonomi, politik, medicin, musik men också som förkämpe för yttrandefrihet i tal och skrift liksom upprätthållande av mänskliga rättigheter och transparens i samhällets förvaltning. Han var under tre perioder riksdagsman i Sveriges riksdag.

Kyrkoherden emeritus Peter Kankkonen visade kyrkan. Han pekade särskilt på en s.k. fattiggubbe i trä från1840-talet som står i vapenhuset för insamling av pengar till fattiga och på altarmålningarna som utförts av Alexandra Frosterus-Såltin år 1902.
 

Fattiggubben i Karleby.
 

I kyrkans sakristia berörde kyrkoherden det säregna i att Anders Chydenius inte gravsatts i en riktig grav på grund av bisarra förhållanden kring hans begravning 1803. Vid en omläggning av kyrkans golv hade dock hans förmodade stoft hittats och ett kranium hade undersökts av expertis. Undersökningen visade att det med sannolikhet var fråga om rätt person. Enligt kyrkoherden hade han vid ett senare tillfälle letat efter kraniet och därvid funnit en kartong från en karamellfabrik innehållande ett kranium, vilket av motsvarande expertis ansågs sannolikt vara Chydenius kranium.

Efter kyrkan och besök vid hjältegravarna besöktes den prästgård som Chydenius med familj bott i. Där belyste kyrkoherden mera utförligt Chydenius samlade gärning. Prästgården är numera ett levande kulturcentrum.
 

Efter kaffe i församlingsgården fortsatte vi med buss och under ledning av konsul Peter Holm, som berättade om sin verksamhet som konsul. Bussen körde oss till stadens konsertsal Snellmansalen (bilden till höger). Där fick vi under en stund lyssna till en konsertrepetition med Mellersta Österbottens Kammarorkester under ledning av Olli Mustonen, en mycket framstående dirigent, pianist och kompositör. Orkestern har tilldelats flera nationella och internationella priser, har framträtt med många internationellt kända solister och gjort mer än 60 skivinspelningar.

Härefter begav vi oss till Stadshuset i Karleby där vi möttes av nytillträdda stadsdirektören Stina Mattila och kanslisekreteraren Sonja Remell. Efter lunch i stadshusets restaurang fick vi en allmän presentation av stadens politik och näringsliv. Staden grundades 1620 av Gustav II Adolf, vilket innebär att det 2020 blir ett 400-årsjubileum. Man planerade att inbjuda Sveriges kung att hedra jubileet med sin närvaro.
Besöket i Karleby avslutades med fri vandring i stadens historiska trähusstadsdel, kallad Neristan. Både väl och mindre väl underhållna hus fanns.

Efter återfärden till Jakobstad åt vi middag på hotellet. Vid middagen medverkade författaren Wawa Stürmer från Jakobstad. Hon gav en fin översikt över den österbottniska litteraturens ställning idag. Hon betonade att den österbottniska litteraturen nu står i framkant nationellt. Ett bokförlag Scriptum har också tillkommit för detta ändamål. Som mest framträdande författare under årens lopp framhöll hon Anna Bondestam, Lars Huldén och Gösta Ågren. Avslutningsvis läste hon några strofer ur deras verk.

Vandring i Neristan, Karleby.

Dag 3 Lördag

Efter frukost företogs promenader i Jakobstad. Staden som grundades 1652 av Ebba Brahe, änka efter Jakob de la Gardie. Cirka 60 procent av invånarna har svenska som modersmål, men även många finnar där är vana att tala svenska.

Den första promenaden ledde till Jakobstads museum, inrymt i ett stenhus från 1800-talet som uppförts och bebotts i fyra generationer av en handels- och redarfamilj Malm. Museets chef Carola Sundqvist presenterade familjens historia och visade museet, som innehåller föremål som relaterar till handel, industri, sjöfart och hemliv i Jakobstad. På vägen till museet passerade vi Johan Ludvig Runebergs födelsehus.
 

Sedan vandrade vi vidare till Campus Allegro, ett levande centrum för utbildning i konst, design, musik och yrkesutbildning. Anläggningen är skapad med utnyttjande av befintliga byggnader från tre århundraden (1700-, 1800- och 1900-talen) som förts samman med helt nybyggda partier, bland annat innehållande en verkligt fin konsertsal (Schaumansalen). Anläggningen demonstrerades av dess arkitekt Roger Wingren (bilden till höger). Sammantaget gjorde det hela ett mycket imponerande intryck.

Vi fortsatte sedan under ledning av en lokal turistguide stadspromenaden för att se andra delar av bebyggelsen. Här fanns en imponerande byggnad för en tidigare stor tobaksindustri som numera används som stadshus och utrymme för vissa museer, ritad av Torben Grut, arkitekt till bland annat Stockholms stadion. En intilliggande brandstation har också ritats av Torben Grut. En påtaglig likhet i stilen finns mellan denna och Stadion trots sina vitt skilda ändamål.

Vi vandrade också genom kvarteren i stadsdelen Skata med gamla trähus avsedda ursprungligen för sjöfolk, men som senare förvandlades till arbetarkvarter. Numera är de tillgängliga även för andra personer. Ursprungligen hade staden beslutat att samtliga dessa hus i kvarteren skulle rivas men efter opposition togs beslutet tillbaka. Det kan nämnas att namnet Schauman nämndes ofta om olika projekt som gjorts i staden under årens lopp.

Efter lunch fanns tillfälle till ett par timmar på egen hand.

Stadsdelen Skata i Jakobstad.

Senare på eftermiddagen for vi med buss till Korpholmen i Kronoby kommun. Vi mottogs där av styrelseledamoten i Kronoby Hembygdsförening Håkan Vikström. Målet var bese den plats som på 1600-talet hade inrättats för ett hospital för personer drabbade av spetälska. Anläggningen hade för de spetälska varit sluten genom en palissad. En kyrka hade funnits liksom andra smärre byggnader. Anläggningen kom sedan att användas för psykiskt sjuka och fattiga personer som i vissa fall hade förvarats fjättrade med bojor. Verksamheten där avslutades helt först 1841.

Genom hembygdsföreningens initiativ har anläggningen återskapats genom uppförande av helt nya hus jämte kyrka, allt för att påminna eftervärlden om vad som skett på platsen. Håkan Vikström konstaterade att en teori är att hanteringen av skjutna sälar skulle ha skapat sårinfektioner på människors händer med resultat som påminde om spetälska. Nospartiet på sälar skulle innehålla ett giftigt sekret som kunde leda till sådana skador.

Efter denna i någon mening säregna upplevelse var det dags för en mycket bra avslutningsmiddag på restaurant Hästöskaten, vackert belägen vid stranden av Larsmosjön. I anslutning till middagen framfördes deltagarnas tack till reseledaren och övriga styrelserepresentanter för vad man fått vara med om och för det utmärkta sätt resan genomförts.

Håkan Vikström presenterar Korpholmen i Kronoby.
 

Dag 4 Söndag

Efter frukost gick bussfärden till Nykarleby. Vi besökte där gården Kuddnäs där Zacharias Topelius föddes. Topelius är ju känd för alla sina sagor och visor och inte minst för verket Fältskärns berättelser, en klassiker som är välkänd i varje fall för resedeltagarna. Förre intendenten för gården Bo Kronqvist (bilden till höger) berättade för oss om Topelius familj, utveckling och betydelse. Han berättade också livfullt om det omfattande aktiva kulturlivet i Österbotten och talade om att han är styrelseordförande i det tidigare nämnda bokförlaget Scriptum.

Efter Kuddnäs besökte vi koncernen KWH:s företagsmuseum vid Keppo gård i Jeppo. Docenten Holger Wester, som skapat museet, berättade om koncernens utveckling från rundvirkesleverantör till pappersindustrin, introduktion av plasttillverkning i Finland, rörtillverkning i metall och plast, minkfarmning och pälstillverkning och numera också stortillverkare av slipmaterial.

Sedan fortsatte vi till resans sista besöksmål, nämligen Oravais. Där utkämpades den 14 september 1808 det slag som slutade med att den ryska armén besegrade den svenska armén. Genom förlusten förlorade Sverige inte bara detta slag utan så småningom 1809 hela den finska rikshalvan till Ryssland som ett storfurstendöme. Oravais historiska förening har på platsen återskapat byggnaden ”Furirens boställe” till en restaurant där vi för övrigt intog lunchen. Vi fick se en kortare film om fältslaget och förevisades ett fantastiskt diorama med många tennsoldater uppställda på slagfältet. Vidare besågs det minnesmonument över slaget som finns uppfört på en kulle.

På platsen finns också en sten som erinrar om den av Runeberg i Fänrik Ståls sägner skaldade personen Lotta Svärd, en kvinna som drog ut i fält med svensk-finska trupperna. Hennes namn gavs också som benämning för den finska lottarörelsen.

Slutligen avreste vi med vår buss till Vasa flygplats för återresa till Arlanda som skedde på exakt avgångs- och ankomsttid.

Text: Karl Olov Öster
Bilder: Bo Hemborg

Oravais slagfält sådant det ser ut i dag.
 

samfundets sommarresa till tavastehus och tammerfors 2015
Monumentets text: ”Här föllo tappra svenska män vid värnandet av Finlands frihet 1918.” Historikern Olof Palme (1884-1918), farbror till framlidne statsministern Olof Palme, hörde till de stupade vid Tammerfors på inbördeskrigets sista dag. Vid stenen ses deltagarna från Samfundet Sverige-Finland, bland dem (i blått till höger om monumentet) Ann-Cathrine von Koch, systerdotter till den stupade Olof Palme.

Målet för Samfundet Sverige-Finlands resa den 27-31 augusti var Tavastland i mellersta Finland, med anor från 1300-talet. Vi var 26 deltagare med ordförande Kerstin Asp-Johnsson och med Lasse Zilliacus som vägvisare och fixare.

Första stopp under resan för närmare granskning gällde Jean Sibelius födelsehem i Tavastehus. En vacker gul trävilla mitt i staden ser ständigt många besökare intresserade avi den stora kompositörens första hem, som blev den dominerande gestalten inom finländsk tonkonst.
 

Efter mysig lunch i ”Pepparkakshuset” fick deltagarna välja mellan besök i Tavastehus slott från sent 1200-tal och Iittala konstglasbruk i Fiskars. På glasbruket kunde besökare bland annat studera glasblåsning och fick möjligheter att köpa handgjorda föremål. Ett rymligt Designmuseum hade mycket att visa. Till höger en typisk Iittalafågel.
                                                      
Efteråt avfärd mot Tammerfors, med incheckning på Hotell Scandic Station. Deltagarna hade kvällen att disponera efter eget gottfinnande.

Välskött stad

Efter frukost på hotellet följde guidad sightseeing i buss med en kunnig ung guide, som talade god svenska. Hon presenterade de olika stadsdelarna, särskild de som vuxit fram i centrala Tammerfors.

Tammerfors domkyrka beskrevs som ett enhetligt konstverk av konstnärerna Hugo Simberg och Magnus Enckell. Både barn och vuxna hade stått stod modeller för konstverken med  de de djärva lösningarna och symbolerna runtom i kyrkan, bland annat som en orm i takvalvet och nakna pojkar med girlander.

Därefter gick färden till Pyynikki, en naturskön ås med ståtlig tallskog, omkring 150 meter över havet – ett av stadens viktigaste friluftsområden. Ett 60 hektar stort område upptas av villastadsdelen Pyynikinrinne från 1900-talets tre första decennier. På åsens sydsluttning finns en berömd sommarteater med vridläktare, antagligen världens äldsta, inrättad 1959. På 1960-talet framfördes där en dramatiserad version av Väinö Linnas ”Okänd soldat”.

Lunchen bestods till en fantastisk utsikt 124 meter uppe i tornet Näsinneula i Särkänniemi-parken. Sedan show i världens nordligaste delfinarium!
Härlig utsikt under lunchen i Näsinneula.
 

Svenska skolan

Vi besökte Svenska samskolan, där rektor Ronny Holmqvist presenterade svenskheten i Tammerfors. Skolan, grundad 1895 av en generös svensk familj, är den enda svenskspråkiga i staden. Skolan omfattar både grundskola (årskurserna 1-9) och tre årigt gymnasium, numera också dagis och lågstadium (årskurserna 1-4). Svenska samskolan är därmed den största svenskspråkiga skolan i det finskspråkiga Finland.

Dagen avslutades med festmiddag på Finlayson Palace. Dit inbjöds också rektor Holmqvist med hustru.

Rektor Ronny Holmqvist berättar om Svenska samskolan i Tammerfors. Ovanför honom bilder av det äkta par som såg till att skolan kunde grundas.
.

Slutspurt

Söndag förmiddag kunde intresserade ta sig till Leninmuseets sista visning innan det gamla ”sovjetiska” museet stängdes för ett år. Det byggs nu om till ett modernt Finland/Ryssland-museum.

På väg till Helsingfors fick vi uppleva Hattula medeltidskyrka i Egentliga Tavastland, byggd helt av tegel – ett viktigt vallfartsmål. Kyrkan uppfördes i mitten av 1400-talet. Interiörens valv, väggar och pelare pryds av målningar, som hör till de bäst bevarade i sitt slag.

Text: Hasse Svensson
Foto: Britt Svensson-Håkanson
 

samfundets
sommarresa
till björneborg
och åbo 2014

Anders af Heurlin, nuvarande ägare till Qvidja slott, ger en exposé över dess historia.

Vid årets sommarresa till Björneborg och Åbo den 28 augusti till 1 september deltog 33 medlemmar. Programmet inrymde en myckenhet av historia, kultur, god mat och inblick i svenska språkets ställning i Finland.

Redan på Vikings m/s Amorella sattes matribban högt med en örtgratinerad kalvrygg medan vi passerade Oxdjupet i kvällsmörkret. Med buss bar det nästa dag av norrut till en första paus vid Vuojoki herrgård i Euraåminne (fi. Eurajoki) där vi fick husets historia berättad till kaffet. Första dagsmålet var det Ahlströmska industriområdet i Norrmark, en välbevarad bruksmiljö som utgör navet i ett familjeimperium grundat kring 1870 av stor betydelse för samhällsutvecklingen. Vackert beläget bland imponerande furor ligger på dess skogsmarker den Alvar Alto-ritade Villa Mairea från 1939 med de Gullichsenska konstsamlingarna, en legendarisk arkitektdröm.

Med finsktalande guide, tolkad av Lasse Zilliacus, gjorde vi en grundlig rundtur i Björneborg som med sina 83 000 invånare kanske är mest känd för Pori jazzfestival men även för sin tunga industri med det dominerande företaget Rosenlew. En gripande och säregen upplevelse var att besöka Juseliusmausoleet, en rik mans tribut till sin bortgångna elvaåriga dotter Sigrid vid förra sekelskiftet. Väggarna bar Kalevalamotiv ursprungligen skapade av Akseli Gallen-Kallela.

På Svenska klubben gav vår konsul och tillika rektorn för Svenska samskolan, Ulrika Hollsten, och hennes make Jan-Henrik en inblick i den lilla svenska minoritetens – cirka 450 själar - villkor. På återfärden till Åbo upplevde vi resans enda regn. Efter incheckning och vila på hotell Holiday Inn var kvällen fri.

Tredje dagen var det Åbos tur att bli ordentligt genomlyst. Staden, som är Finlands äldsta och fram till 1812 var huvudstad, innan denna flyttades till Helsingfors, har i dag drygt 180 000 invånare. Guiden Tina Gustafsson tog oss med buss till den imponerande domkyrkan, runt akademikvarteren och ut till S:t Henriks ekumeniska konstkapell på ön Hirvensalo. Där visades skulptören Wäinö Aaltonens utställning ”Låt skönheten bo i mitt hjärta”. Byggnaden från 1996 ritad av Matti Sanaksenaho är i sin vackra enkelhet inspirerad av en uppochnervänd båt och en ny vallfärdsort för arkitekter från hela världen.

Till lunchen på restaurang Djäknen hade två professorer anslutit sig, historikern Nils-Erik Villstrand och litteraturvetaren Clas Zilliacus. De gav en ingående beskrivning av Åbo Akademis – det enda helt svenskspråkiga universitetet i Finland – tillkomst och aktuella läge – bland annat med hänsyn till svenska språkets förändrade ställning. Villstrand tog oss sedan på en lärd rundvandring i akademikvarteren. Efter en kaffepaus fortsatte promenerandet till Klosterbackens hantverksmuseum där vi besökte de trähus, de enda som finns kvar efter den stora branden som 1827 ödelade tre fjärdedelar av staden. En trött skara vilade sedan ut inför kvällens renytterfilé på båten Svarte Rudolf i Aura å.

Fjärde dagen fördjupades historiekunskaperna med besök på Åbo slott från 1280-talet, under ledning av historiestudenten Emil, respektive i det underjordiska ruinkvarter från det medeltida Åbo som utgör del av historie- och nutidskonstmuseet Aboa Vetus et Ars Nova. De två grupperna återförenades på Fabbes café innan vi på Sibeliusmuseet fick en inblick i ”Jannes” liv. Det följdes av en skön, avkopplande stund till en gitarrkonsert med äkta paret Hanna och Tuomas Kourula.

Sista utflyktspunkten blev på Qvidja slott från 1400-talet på ön Lielax i Pargas, ett av de många ställen i Finland som gästats av den nitiske Gustav Vasa, som ätit kräftor här 1555. Slottsägarna Anders och Eva af Heurlin bjöd på en översikt av slottets ägarhistoria och på nybakade piroger med ett glas rosévin i de vackra salongerna i den nyare huvudbyggnaden från 1860-talet. På återvägen till Åbo hamn passerade vi det enorma kalkbrott som länge utgjort grunden för Pargas ekonomi.

Innan Lasse Zilliacus återvände till sitt älskade Karelen fick han ett välförtjänt tack för sina arrangemang av Kerstin Asp-Johnsson. Hon å sin sida tackades efter hälleflundran i restaurang Oscar på m/s Grace tillsammans med Gunda Ahlström för sina insatser av Mats Bergquist. Det var 32 mycket mätta, nöjda, trötta och Finlandskunnigare medlemmar som försökte sova några timmar innan vi landade vid Stadsgården halv sju på morgonen.

Lars-Olof Lundberg

Bilden nedan tagen på Klosterbacken i Åbo.

Samfundets sommarresa
till lovisa och kotka 2013

Framför Sarvlax gård Framför Sarvlax gård
Samfundets sommarresa gick i år till Lovisa och Kotka. Den bjöd på ett brett spektrum av upplevelser: slottsbesök, kejsarfiske, regionalpolitik, konst, musik och ett otal kulinariska specialiteter.

Middagsbordet på Finlandsfärjan blev en gemytlig start för de 21 resenärerna. I Helsingfors mötte vår reseledare Lasse Zilliacus och lotsade oss med buss till den anrika Sarvlax gård. Framför den imponerande rosafärgade fasaden på huvudbyggnaden från 1683 mötte värdfolket och ättlingen till ”den siste finlandssvenske hövdingen” Ernst von Born, Gitta Dahlberg. Hon och maken Ulf visade oss runt i de tre våningarna, där varje rum rymmer sin egen historia. Egendomen, som från 1450-talet ägdes av stamfadern till släkten Creutz och 1811 förvärvades av släkten von Born, ägs numera av Svenska Litteratursällskapet.

Eftermiddagen ägnades en guidad rundtur i Lovisa och kvällen kultur på Bonga slott. Vi såg naivistiska färgsprakande verk av konstdoktorn, textilkonstnären, författaren, filmaren, musikern och professor Riitta Nelimarkka och njöt av soloverk för harpa och en duo för violin och cello, ett inslag i stadens Sibeliusdagar.

Tredje resdagen besöktes Kotka, hamnstad som fördelar sig över flera öar och halvöar och har 56 000 invånare. Här rinner Kymmene älv ut i havet och alldeles före mynningen ligger Langinkoski, en fiskrik fors som lockade storfursten – i Ryssland benämnd tsar – Alexander III att anlägga en fiskestuga. Vår guide Ragnar Backström levandegjorde tsarfamiljens enkla liv i stugan, ritad av bland andra Magnus Schjerfbeck, konstnärinnan Helenes bror. Stugan saknade alla bekvämligheter, och samtiden förvånades över att tsaren personligen bar in vatten, medan hans danska gemål Dagmar lagade maten. Fisket bedrev tsaren avspänt från en bänk på stranden med en cigarr i munnen.
 
I ett mycket intressant lunchföredrag inne i Kotka berättade stadsdirektören Henry Lindelöf om staden och regionen. Ett mål är att utveckla staden till ett logistiskt centrum längs den östvästliga korridor som är femmiljonerstaden St. Petersburgs viktigaste väg västerut. Det pågående motorvägsbygget till ryska gränsen har stor betydelse, liksom den ryska turismen och de ryska investeringarna i regionen.

Besök på marincentret Vellamo följde. En arkitektoniskt spännande skapelse vid en hamnkaj som rymmer Finlands sjöfartsmuseum och Kymmenedalens museum. Vi beundrade en smäcker skärgårdskryssare som tillhört vår resedeltagare Maj-Britt Höckert Notinis far och fick av henne ta del av trevliga barndomsminnen. På Kotka Maretarium fick vi en livaktig beskrivning av Finlands femtio fiskarter och deras egenheter. Innan vi lämnade Kotka hann vi  ta en titt på lämningarna vid Svensksund där Sverige utkämpade två klassiska sjöslag mot Ryssland. Åter i Lovisa trakterades vi med god mat på Degerby Gille, ett värdshus med anor från 1695.

Sista dagen lärde vi mer utförligt känna Lovisa med dess flerhundraåriga trähuskvarter och pittoreska gator. Inramningen blev extra fin av att stadsborna just denna dag firade Lovisadagen.

Ett spännande och välmatat program, och ett stort tack till våra inspirerande reseledare Kerstin Asp-Johnsson och Lasse Zilliacus!

Lars-Olof Lundberg
 
Tsarens fiskestuga

Samfundets sommarresa
till Åland 2012

Kastelholms slott Kastelholms slott

Fler bilder från resan till Åland finner du här.

 

Samfundets årliga sommarresa till Finland hade detta år landskapet Åland som mål. Det hade sin orsak i att det i år är 90 år sedan Ålands statsrättsliga reglering inom Republiken Finland fastställdes efter ett beslut av Nationernas Förbund. Antalet deltagare i resan var 26 med Samfundets ordförande, ambassadör Mats Bergquist, som reseledare.

Resan inleddes söndagen den 26 då vi for med m/s Rosella från Kapellskär till Mariehamn. Efter incheckning på Hotell Arkipelag följde på kvällen en middag på Sveriges generalkonsulat med gäster även från Åland. Värd var generalkonsul Ingrid Iremark, som också organiserat programmet tillsammans med den lokala turistbyrån. Hon presenterade konsulatets huvudsakliga arbetsuppgifter och betonade den nära, positiva relationen till Ålands myndigheter och organisationer.


Tisdagen den 28 inleddes med guidad busstur till idylliska Önningeby i Jomala kommun. Där har inrättats ett konstmuseum som rymmer konstverk av de finländska och svenska konstnärer som under 1800-talets senare del slog sig ner i trakten för att bo och arbeta. En var den svenske målaren J.A.G. Acke. Hans verk var för tillfället utställda där i en större privat ägd samling. Efter detta besök intog vi lunch på Stallhagens pub, som själv producerar sitt öl. Ytterligare ett exempel på entusiastiskt entreprenörskap med utvidgningsplaner.

 På eftermiddagen hade vi beretts möjlighet att besöka entreprenören, kommerserådet Anders Wiklöfs privata sommarbostad Andersudde i Lemlands kommun. Anläggningen har ett anslående, modernt bostadshus, där hans konstsamling av finländsk och svensk konst är hängd med åtskilliga kända verk. Som skilda exempel på svenska verk, utöver av Bruno Liljefors och Anders Zorn, kan nämnas Peter Dahls stora målning Stolta stad, Gittan Jönssons Diskkasterskan och en mindre variant av Carl Larssons Midvinterblot. Till anläggningen hör också en tennisbana med plats för 1 600 åskådare eller 3 000 åhörare vid t.ex. en konsert.

 

 

Resan avslutades på m/s Rosella med gemensam middag under färden till Kapellskär, där bussen till Stockholm väntade. Deltagarna visade mycket stor uppskattning över vad som bjudits under resan.
 

Karl Olov Öster
 

Samfundets sommarresa
till Kuopio 2011

Puijotornet på avstånd. Foto Lasse Zilliacus Puijotornet på avstånd. Foto Lasse Zilliacus

Fler bilder från resan till Kuopio hittar du här

 

Samfundets årliga sommarresa till Finland ägde rum den 21-26 augusti. Målet för resan var denna gång staden Kuopio med omgivningar i Savolax, ca 40 mil norr om Helsingfors. Antalet deltagare var 23 med ordföranden Mats Bergquist i spetsen.

Resan anträddes på söndagen med kvällsbåten m/s Gabriella från Stadsgården med gemensam middag ombord. Efter en lugn överfärd anlände vi vill Helsingfors på måndagen där buss väntade vid Vikingterminalen.
Under bussresan gjorde vi ett lunchuppehåll på Tertti herrgård vid S:t Michel, som erbjöd en fin interiör och en mycket förnämlig lunchbuffé.

Inte så stockdumma konster.Foto Lasse Zilliacus Inte så stockdumma konster.Foto Lasse Zilliacus

Efter ankomsten till Kuopio skedde incheckning på hotell Sokos Puijonsarvi med utmärkta rum och fint läge intill domkyrkan med kort gångväg till hamnen. Vi steg där ombord på fartyget  m/s Ukko för en kvällskryssning på sjön Kallavesi. Ombord serverades en god middag samtidigt som fartyget strök längs sjöns stränder med sina betydande inslag av sommarhus, ofta dolda bakom trädstammar.

Tisdag började med ett par timmars bussrundtur med svensktalande guide i själva Kuopio, som är en vackert belägen stad med en trevlig bebyggelse. Därefter intogs lunch på herrgården Koivumäki. Sedan följde en tur till bröderna von Wrights konstnärsmiljö kring gården Haminanlaks. Gården, som numera ägs av en familj Falkenberg, förevisades av en familjemedlem efter det att vi gjort en skogsvandring i stundom oländig terräng under ledning av en annan medlem av familjen. Under vandringen gjordes ett antal stopp för att betrakta landskapsavsnitt som bröderna återgett i sin konst.

 

Efter detta var det dags för eftermiddagens sista begivenhet, nämligen Bella-Veneet Oy där huvuddelägaren tillika VD Raimo Sonninen bjöd på kaffe och gav på svenska en utförlig och intressant presentation av företaget, som han också grundat för ca 40 år sedan. Företaget producerar fritidsbåtar av märkena Flipper, Bella och Aquador i varierande modeller och prisklasser. På kvällen bevistade vi en akrobatisk övning i timmerflottning i anslutning till en restaurang i flottargården Rauhalahti. Flera deltagare passade på att pröva bastubad i rökbastu.

Orrspel på Tertti herrgård. Foto Lasse Zilliacus Orrspel på Tertti herrgård. Foto Lasse Zilliacus

Onsdag ställdes färden till ortodoxa Nya Valamo kloster. Det gamla Valamo kloster låg på en ö i Ladoga med en mycket omfattande klosteranläggning. Efter vinterkriget tillföll ön Sovjetunionen. Klostret och dess munkar flyttade då verksamheten till Heinävesi kommun sydost om Kuopio. Klostret som nu har ett fåtal munkar är inrymt på en gårdsegendom där åtskilliga kompletterande byggnader uppförts, främst en praktfullt inredd kyrka. Viktigaste inkomster kommer från turism och renovering av konstföremål.


Klosteranläggningen förevisades oss av den finlandssvenske prästen Sergius Colliander, son till den på sin tid bekante författaren Tito Colliander. Efter lunch i klostrets restaurang följde en kort ortodox bönegudstjänst på svenska med fader Sergius som officiant. På återresan till Kuopio gavs tillfälle till ett kortare besök på ett litet nunnekloster.

På trappan till Haminanlaks. Foto Lasse Zilliacus På trappan till Haminanlaks. Foto Lasse Zilliacus

Torsdag var det bussfärd åter mot Helsingfors. Under resan gjorde vi ett besök på Mannerheimsmuseet i S:t Michel. Museet är inrättat i en skolbyggnad där marskalk Mannerheim hade sitt högkvarter och ledde Finlands krigsmakt under krigen mot Sovjetunionen. Resan fortsatte med uppehåll på ett café, inrymt i en tidigare prästgårdsbyggnad utanför staden.  Slutligen nådde vi färjan, där vi åt gemensam middag. Efter åter en lugn överfärd anlände vi alla nöjda till Stadsgården på fredag morgon.

Karl Olov Öster

 

Samfundets sommarresa
till Helsingfors 2010

Foto: Lasse Zillacus Foto: Lasse Zillacus

Samfundets årliga resa till Finland ställdes denna gång till Helsingfors med avresa med Vikingline den 22 och återresa med samma färjelinje den 25 augusti.

 

Resan som samlade inte mindre än 34 medlemmar inleddes den 23 med en utflykt till Sveaborg, som nu firar 300-årsminnet av byggherren och fältmarskalken Augustin Ehrensvärds födelse, och där vi sakkunnigt fördes runt av en mycket trevlig guide från Ehrensvärdssamfundet.

 

Förutom att bese fästningsverken, hade vi tillfälle besöka det relativt nya Ehrensvärdsmuseet och bese amiralens magnifika gravvård.

 

Efter återfärden till Salutorget mottogs vi, i ambassadörens frånvaro på svenska ambassaden av chargé d´affaires Ulrik Tideström som hälsade välkommen och tillsammans med pressrådet Anders Eriksson orienterade om ambassadens arbete. Gruppen fick också tillfälle att bese de ståtliga representationslokalerna. Kvällen avslutades med middag på hotellet Scandic Marina.

Foto: Lasse Zillacus Foto: Lasse Zillacus

Tisdagen inleddes med en rundtur i Helsingfors, varefter följde lunch på Café Esplanad på Norra Esplanaden och besök på Riksdagen där Svenska folkpartigruppens vice ordförande Mats Nylund och sekr Björn Månsson orienterade om aktuella frågor, inte minst det svenska språkets ställning som ju nu diskuteras livligt. Härefter vandrade vi till Nationalmuseet där vi både under Samfundets tidigare mångårige viceordförande Ulf Abels sakkunniga ledning kunde se en del av de nationella konstskatterna och titta in på den särskilda utställningen om Gustaf Mauritz Armfelt, som ju spelade en viktig roll i Sverige under 1700-talets slut och 1800-talets början och sedan under storfurstendömet Finlands första år.  Kvällen avslutades med en elegant föreställning av Trollflöjten på Operan.

 

Foto: Lasse Zillacus Foto: Lasse Zillacus

Den sista dagen inleddes med besök på konstmuseet Atheneum där Ulf Abel berättade om de rika samlingarna. Härefter avåts lunch på klassiska restaurang Savoy. Eftermiddagen var fri innan det var dags att borda Vikingline för hemfärden.

 

Det mesta av de trevliga arrangemangen hade ordnats av styrelseledamoten Lasse Zilliacus som vi är skyldiga ett stort tack för allt arbete som gjorde resan så lyckad.

 

Mats Bergquist