Operan i Sverige och Finland - utmaningar och möjligheter

Den 19 oktober 2011 arrangerade Samfundet samtalet "Operan i Sverige och Finland – utmaningar och möjligheter" på Finlandsinstitutet i Stockholm. Som utgångspunkt för samtalet uppmärksammades att Finlands Nationalopera firade sitt 100-års jubileum under 2011.

 

Arrangemanget inleddes med ett panelsamtal mellan Birgitta Svendén, VD/operachef vid Kungliga Operan, Lena von Bonsdorff, musikskribent på Hufvudstadsbladet, Sören Tranberg, chefredaktör för tidskriften Opera samt Juhani Koivisto, chefdramaturg vid Nationaloperan. Samtalet leddes av Bengt Lindroth, journalist och mångårig korrespondent i Finland.

 

Därefter gav Juhani Koivisto en intressant exposé över Nationaloperans framväxt. Koivisto är just nu aktuell med boken "De stora känslornas hus. Scener ur Nationaloperans århundrade".  

 

Arrangemanget var det första i en serie på olika samtalsämnen om Sverige och Finland och en uppföljning av tidigare sammankomster i nätverket Träffpunkt Svenskfinland.

 

Samtalet genomfördes med stöd från Svenska kulturfonden.