Ett omvälvande möte för Sverige och Finland

Seminarium den 9 maj 2012, kl 18.00 på Finlandsinstitutet.

 

År 2012 var det 200 år sedan den svenske tronföljaren Karl Johan mötte Tsar Alexander I i Åbo. Mötet blev en av dessa tydliga vändpunkter som ledde utvecklingen i Norden in i helt nya banor. Karl Johan chockerade sin samtid genom att söka fredlig samexistens med den forna arvfienden och att avskriva alla ambitioner på att återerövra de län som förlorats 1809. Den utrikespolitiska kursen lades om och blev härefter alltmer västorienterad. Omorienteringen har kallats 1812 års politik och har starkt bidragit till att göra Norden till ett mindre konfliktfyllt område efter Napoleonkrigens slut. De avspända relationerna mellan Sverige och Ryssland under 1800-talet bidrog också till att Finland, med ett starkt inslag av autonomi och med det svenska konstitutionella och rättsliga arvet som ramverk, kunde utvecklas mot en självständig nation. Åbomötet har därför hög relevans för att förstå våra länders samhällsutveckling och politik ända in i vår tid.

 

Mötet i Åbo 1812 och dess långsiktiga konsekvenser för Finland och Sverige belystes med hjälp av tre auktoriteter på området: Nils Erik Villstrand, professor i Nordisk historia vid Åbo akademi, Krister Wahlbäck, ambassadör och professor i statskunskap och Lauri Karvonen, professor i statskunskap vid Åbo akademi. Kvällens moderator var Anders Eriksson, till vardags direktör i Finlandsinstitutet.

Program

 

Kl. 18.00 Välkommen!

 

Kl. 18.10 Vad hände vid mötet i Åbo den 27-30 augusti 1812?

 

Nils Erik Villstrand är professor i nordisk historia vid Åbo Akademi och har bl a forskat om mötet mellan Karl Johan och Alexander. Han har sökt svar på frågorna om hur människorna i Finland uppfattade mötet mellan den gamla och den nya överheten. Väckte Karl Johans närvaro i den gamla svenska riksdelen förhoppningar hos befolkningen om att Finlands framtid skulle diskuteras och sågs Karl Johan som en möjlig befriare i ett läge då Ryssland var hårt ansatt av Napoleon? Hur skapades de unika förutsättningarna för Finland?

 

Kl. 18.30 Från krigisk stormakt till fridsam smånation

 

Krister Wahlbäck, ambassadör och professor i statskunskap, aktuell mottagare av Samfundets utmärkelse "Årets främjare" (av relationen mellan Sverige och Finland), har nyligen publicerat sin uppmärksammade bok om Finlandsfrågan i svensk politik under 200 år. Han belyser hur Sverige som en direkt följd av Åbomötet kom att slå in på alliansfrihetens och neutralitetens väg. Denna linje har väglett svenskt säkerhetspolitiskt tänkande fram till EU- inträdet 1995 och präglar fortfarande många svenskars mentala uppfattning om vår utrikespolitiska linje. I vilka andra avseenden präglas svensk politik av Finland?

 

Kl. 18.50 Kampen för egen utveckling i rysk skugga

 

Lauri Karvonen är professor i statskunskap vid Åbo Akademi och har forskat om hur Finland och Sverige i ett jämförande perspektiv och under ömsesidig påverkan utvecklats till moderna samhällen. Vilken betydelse har Åbomötet haft för Finland i ett längre perspektiv? Har 1812 års politik varit till nytta för ländernas utveckling mot demokratiskt styrda välfärdsstater? Vilka grundläggande likheter och skillnader finns mellan våra samhällen och är våra länder möjligen mer lika idag än 1809?

 

Kl. 19.10 Frågor, synpunkter och kommentarer

  

Kl. 19.30 Vin, snacks och efterföljande mingel!

 

 

Arrangemanget skedde i samarbete mellan Samfundet Sverige-Finland, Finlandsinstitutet och Svenska kulturfonden som en del av seminarieserien Träffpunkt Svenskfinland.

 

Träffpunkt Svenskfinland arrangerades i Stockholm och vände sig till alla med intresse för svenskfinländska frågor. Ambitionen var att med bästa tillgängliga talare spegla intressanta skeenden och frågeställningar som i lika grad berör Sverige och Finland.