Samfundets årsmöte 2019

Ett femtiotal medlemmar i Samfundet Sverige-Finland begav sig på måndagen den 8 april till Samfundets årsstämma mitt på eftermiddagen. Efter sedvanliga punkter på dagordningen, varvid Anders Lidén och Ingrid Iremark omvaldes till ordförande respektive vice ordförande, skred man till val av ny styrelse. Petra Wikström invaldes som enda nya ledamot – övriga ledamöter omvaldes. Hela styrelsen finns presenterad under rubriken Om samfundet/Styrelse på Samfundets hemsida. Medlemsavgiften lämnades oförändrad till 250 kronor, 350 för par. 
Innan mötet hade de församlade erbjudits ett smakprov på Benjamin Orlows utställning Opera i åtta akter – ett års militärtjänstgöring koncentrerad till ett enda dygn. Bara ett smakprov, eftersom utställningen bestod av en videoinstallation som sträckte sig över 24 timmar. Konstverket presenterades av Elena Ylhäisi. 

Innan mötet hade de församlade erbjudits ett smakprov på Benjamin Orlows utställning Opera i åtta akter – ett års militärtjänstgöring koncentrerad till ett enda dygn. Bara ett smakprov, eftersom utställningen beståod en videoinstallation som sträckte sig över 24 timmar. Konstverket presenterades av Elena Ylhäisi. 
 

Efter årsstämman vidtog en paneldiskussion inför det stundande riksdagsvalet i Finland. Tillsammans förmedlade Ann-Cathrine Jungar, Anders Eriksson och Hufvudstadsbladets stockholms-korrespondent Jan-Erik Andelin initierade inblickar i de nuvarande finländska partiernas värderingar och ambitioner och jämförde dem med företeelser i svensk inrikespolitik. Det blev en intressant analys av valets förutsättningar och - visade det sig - träffsäkra prognoser av valutgången! Frågorna till panelen vittnade om åhörarnas intesse.