Samfundets årsmöte 2013

Samfundet Sverige-Finland höll årsmöte den 14 mars 2013 i Utrikepolitiska institutets hörsal. Mötet leddes för sista gången av Mats Bergquist, som undanbett sig omval som ordförande. Tillfälligheter hade avgjort att även vice ordföranden Hans Karlander, sekreteraren Per Wallén och skattmästaren Karl Olov Öster valt att inte kandidera för ett nytt verksamhetsår.

Gunvor Kronman tackar på egna och medpristagarens Mats Wallenius vägnar för priset till Årets främjare. Gunvor Kronman tackar på egna och medpristagarens Mats Wallenius vägnar för priset till Årets främjare.

Presidiet fick därigenom ett helt nytt utseende då för första gången kvinnor utsågs till någon av de två ledande posterna. Ny ordförande är Kerstin Asp-Johnsson, mångårig styrelseledamot och tidigare bl.a. ambassadör i Helsingfors, och ny vice ordförande är Yvonne Ingman, också hon flerårig styrelseledamot, vice vd för Svensk Handel. Ny sekreterare är Peter A. Sjögren, också han styrelseveteran. Skattmästarposten är ännu obesatt.

 

Fyra nya styrelseledamöter valdes: Helena Hegardt, förlagschef på Atlantis; Torkel Jansson, professor i historia vid Uppsala universitet; Svenolof Karlsson, österbottnisk journalist, författare och kommunikationskonsult, sedan länge bosatt i Sverige; samt Tomas Lidman, f.d. riksbibliotekarie och riksarkivarie.

 

Samfundets pris till Årets främjare av förbindelserna mellan Sverige och Finland utdelades till Gunvor Kronman, chef för Hanaholmen, kulturinstitutet för Sverige och Finland, och Mats Wallenius, chef för Kulturfonden för Sverige och Finland och för projektkontoret Tandem. Prismotiveringen lyder:

"Gunvor Kronman och Mats Wallenius besitter genom sina mångåriga nordiska uppdrag en exceptionellt gedigen kunskap om relationerna mellan Sverige och Finland. Med sitt intensiva engagemang för svensk-finländskt samarbete har de vitaliserat och utvecklat Kulturfondens verksamhet. De har genom sina insatser genererat en mängd uppmärksammade projekt både på Hanaholmens kulturcentrum och i Sverige. Gunvor Kronman och Mats Wallenius har därigenom påtagligt inspirerat till en fortsatt berikande dialog mellan våra länder."

 

Årsmötet avslutades med att den nyvalda ordföranden Kerstin Asp-Johnsson tackade de avgående ledamöterna med varma ord och blommor och i Mats Bergquists fall också några flaskor vin. Efter årsmötet berättade Anders Lidén, Sveriges ambassadör i Helsingfors, om sitt första dryga halvår på posten och om de utmaningar som våra två länder står inför.

 

Kvällen avslutades med samkväm med vin och snittar.

 

Peter A. Sjögren