Sammankomster

Fasta punkter på Samfundets program är årsmötet i mars, med inbjuden föredragshållare, resa till Finland i slutet av sommaren, litteraturafton med inbjuden författare i november och firande av Finlands självständighetsdag den 6 december i närvaro av Finlands ambassadör och med en inbjuden högtidstalare.


Därutöver ordnar vi föredrag och studiebesök och ibland även en kortare resa på våren. 


 

           
          INVISIBLE HEROES

Fr.v. Antonio de la Cruz, Tapani Brotherus och Ulf Hjertonsson. Foto I Iremark

    Möte kring tv-serie om modiga diplomater – Invisible Heroes
På finska YLE visas i vår tv-serien Invisible Heroes om den finländske diplomaten Tapani Brotherus och den svenske ambassadören Harald Edelstams insatser under militärkuppen i Chile i september 1973.
Tillsammans med svensk-chilenska kulturinstitutet, SCHIK, arrangerade Samfundet den 7 maj ett möte för att uppmärksamma serien.  Medlemmar i Samfundet och SCHIK fyllde Svenska Institutet på Slottsbacken. Antonio de la Cruz, producent på Sveriges radio, ledde programmet. Han intervjuade Tapani Brotherus, som var inbjuden av Samfundet tillsammans med sin fru Lysa, och Ulf Hjertonsson. Brotherus berättade om de dramatiska dagarna i september 1973 då han och Lysa plötsligt och oväntat ställdes inför stora utmaningar när flyktingar sökte skydd i deras hem. Ulf Hjertonsson, tidigare ambassadör i Helsingfors, kom till Santiago ett par veckor efter kuppen för att bistå Harald Edelstam. Hjertonsson berättade om Edelstams insatser och om sin egen vänskap med Nobelpristagaren Pablo Neruda, som avled ett par veckor efter kuppen. Nerudas begravning blev en manifestation av motstånd mot kuppen.
Arja Saijonmaa inramade mötet med sång och sjöng bland annat den chilenska sångerskan Violeta Parras välkända Jag vill tacka livet, som ju också blivit Saijonmaas signatur.
Eva Zetterberg, ordförande i SCHIK och Ingrid Iremark, vice ordförande i Samfundet, tackade de medverkande och var nöjda över ett lyckat samarrangemang.
Tv-serien Invisible Heroes ska visas i SVT, troligen redan i höst.