Samfundet Sverige-Finland höll årsmöte den 14 mars 2013 i Utrikepolitiska institutets hörsal. Mötet leddes för sista gången av Mats Bergquist, som undanbett sig omval som ordförande. Tillfälligheter hade avgjort att även vice ordföranden Hans Karlander, sekreteraren Per Wallén och skattmästaren Karl Olov Öster valt att inte kandidera för ett nytt verksamhetsår. Ta del av ett referat från Årsmötet här.

 

Sammankomster

Fasta punkter på Samfundets program är årsmötet i mars, med inbjuden föredragshållare, resa till Finland i slutet av sommaren, litteraturafton med inbjuden författare i november och firande av Finlands självständighetsdag den 6 december i närvaro av Finlands ambassadör och med en inbjuden högtidstalare.


Därutöver ordnar vi föredrag och studiebesök och ibland även en kortare resa på våren.

Kuopio stadshus