Sammankomster

Fasta punkter på Samfundets program är årsmötet i mars, med inbjuden föredragshållare, resa till Finland i slutet av sommaren, litteraturafton med inbjuden författare i november och firande av Finlands självständighetsdag den 6 december i närvaro av Finlands ambassadör och med en inbjuden högtidstalare.


Därutöver ordnar vi föredrag och studiebesök och ibland även en kortare resa på våren.

Kuopio stadshus