Om Samfundet

Hälsning från ordföranden

Det är med glädje som jag tar mig an uppgiften att vara ordförande i Samfundet Sverige-Finland.

Mitt intresse för Finland och relationerna mellan våra båda länder grundlades tidigt. Med en finländsk anknytning i familjen kom jag redan under uppväxtåren att intressera mig för vårt östra grannland med dess dramatiska historia.

När jag började som diplomat på UD 1970 hade jag turen att få min första utlandspost på ambassaden i Helsingfors (1971-74). Det var under det kalla krigets tid, då järnridån gick mitt i Finska viken. Och då jag ett drygt kvartssekel senare 1997 återvände till Helsingfors som ambassadör (1997-2001) var det till ett annorlunda Finland, som genomgått en omdanande och djupgående förändring både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt.

Relationerna mellan våra länder är unika i många avseenden. Det gäller vår mer än 600 år långa gemensamma historia med Finland som en del av Sverige fram till 1809. I inget annat land finns en svenskspråkig minoritet (ca 300 000 finlandssvenskar) och svenska som officiellt språk. Och i det mångkulturella samhälle som Sverige numera är utgör finländarna och personer av finländskt ursprung den utan jämförelse största gruppen (drygt 700 000). Detta bidrar till att på olika områden också berika den rikssvenska kulturen.   

På det ekonomiska området är relationerna mellan våra länder av avgörande betydelse. Av de utländska direktinvesteringarna i Finland står Sverige för 53 procent, vilket motsvarar en sjättedel av hela Finlands BNP. Och den finska exporten till Sverige har motsvarande betydelse. Finland är beroende av Sverige och omvänt. 

Vi måste alltid söka bidra till att det i båda länderna finns ett brett skikt av människor som vill arbeta för att odla våra unika relationer. Samfundet har en given roll när det gäller att bevara och utveckla kontakterna på ömse sidor av Bottenhavet. 

Samfundet firar nästa år (2014) sitt 90-års jubileum. Vi har i dag ca 430 medlemmar. Vi hoppas att vi skall bli flera och att vi som medlemmar ska kunna locka även yngre personer, som är beredda att arbeta för att stärka våra relationer och Finlandsbilden i Sverige. Detta och att förnya vår verksamhet är utmaningar vi står inför.  

Stockholm i juni 2013


Kerstin Asp-Johnsson

Foto: Malin Ericsson
Foto: Malin Ericsson