NYHETSBREV VÅREN 2019

Välbesökt årsmöte den 8 april

Årets årsmöte i Topeliussalen på Finlandsinstitutet var välbesökt med ett 50-tal deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna fick deltagarna lyssna till en initierad diskussion inför det finska riksdagsvalet den 14 april mellan Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap, Finlandsinstitutets chef Anders Eriksson och Hufvudstadsbladets Stockholmskorrespondent Jan-Erik Andelin. Det blev en intressant analys av valets förutsättningar och - visade det sig - träffsäkra prognoser av valutgången.
Den nya styrelsen ser ut på följande sätt: Anders Liden, ordförande, Ingrid Iremark, vice ordförande, Erik Lakomaa, sekreterare, Gunda Ahlström, kassör, Elin Claeson-Hirschfeldt, Wilhelm Engström, Marie Hafström, Dag Klackenberg, Ann-Cathrine Jungar, Petra Wikström(ny i styrelsen) och Lasse Zilliacus.
Främjarpriset 2019 till Sveriges konsul i Villmanstrand
I samband med årsmötet delade Samfundets ordförande Anders Lidén ut Årets främjarpris 2019 till Anneli Pirttilä, Sverige honorära konsul i Villmanstrand. Så här lyder prisjuryns motivering:
”I östligaste Finland är samhörigheten med Sverige svag och svenska språket tillbakaträngt, ofta utkonkurrerat av ryskan. I denna miljö har Anneli Pirttilä som rektor för Villmanstrands yrkeshögskola och Sveriges konsul med en eldsjäls entusiasm främjat det svenska språket och banden till Sverige. I Svenska klubben har hon samlat ett trettiotal medlemmar, som träffas för att tala svenska och odla ett intresse för Sverige. Med sin bakgrund inom journalistik och vetenskap är hon en framstående kommunikatör, som också skickligt använder sociala medier i sitt främjande av relationen mellan Finland och Sverige.”
Invisible Heroes
Samfundet uppmärksammar vårens TV-serie i finska Yle Invisible Heroes om diplomaterna Harald Edelstams och Tapani Brotherus insatser för att rädda människoliv under militärkuppen i Chile 1973. Tillsammans med Svensk-Chilenska Kulturinstitutet ordnar Samfundet ett möte tisdagen den 7 maj kl 18 i Svenska institutets lokaler på Slottbacken 10. Tapani Brotherus, Ulf Hjertonsson och Arja Sajonmaa medverkar. Inbjudan bifogas.
Sommarresa till Viborg 4 - 9 september
Som bilaga till detta nyhetsbrev finns inbjudan, program, pris och resedetaljer, bland annat information om hur man söker visum till Ryssland, för årets sommarresa som går till Viborg
den 4-9 september under Lasse Zilliacus sakkunniga ledning. Observera att de som redan gjort en intresseanmälan nu måste göra en bindande anmälan. Antalet resedeltagare är begränsat till 40.
Medverkan i Alandica Debatt skjuts upp
Vi måste tyvärr meddela att seminariet som planerades under Alandica Debatt i Mariehamn av Samfundet Sverige-Finland tillsammans med vår systerorganisation Samfundet Finland-Sverige inte kan genomföras. Vår samarbetspartner Samfundet Finland-Sverige har i år inte möjlighet att medverka. Vi hoppas kunna återkomma nästa år.
Ålands svar på Almedalen, Alandica Debatt, genomförs den 9 -11 juni med flera intressanta program. Se mer på länken: https://www.alandicadebatt.ax/

Med vårhälsningar 
Ingrid Iremark, vice ordförande 

nyhetsbrev hösten 2018

Kära Samfundsmedlemmar!

I augusti genomfördes Samfundets sommarresa, som denna gång gick till Fredrikshamn och Villmanstrand i sydöstra Finland. Ett 30-tal medlemmar deltog i den utomordentligt intressanta och trevliga resan som anordnats av Samfundets reseansvarige Lasse Zilliacus. Här finns en utförlig reseberättelse om bland mycket annat spektrolitjakt nära ryska gränsen, kyrkobesök i Fredrikshamn och slussning i Saima kanal.

Litteraturafton med fokus på ny finlandssvensk poesi
Årets litteraturafton hålls tisdagen den 20 november kl. 18.00 på Finlandsinstitutet.
Fri entré. Ingen anmälan behövs. Bokbord med årets utgivning (boklotterivinster) finns framställt från 17.30.
Möt Claes Andersson, Martina Moliis-Mellberg och Fredrik Hertzberg med flera i ett samtal om poesin på svenska i Finland.
Den finlandssvenska poesin har ofta legat i framkant av den svenskspråkiga litteraturen. Även idag märker man modernismens arv i ny finlandssvensk poesi.

Årets litteraturafton har vi vikt åt ett panelsamtal om nytt och gammalt, om inspiration och influenser. Förläggaren Jonas Ellerström håller i ett samtal med poeterna Claes Andersson och Martina Moliis-Mellberg. Medverkar gör också forskarna Fredrik Hertzberg, som i år givit ut en biografi om Gunnar Björling, Per Stam, som bland annat skrivit inledningen till nyutgåvan av Henry Parlands samlade dikter, och Anna Möller-Sibelius, som skrivit om den finlandssvenska poesin under 1960- och 70-talen.

Poesiuppläsning av Claes Andersson och Martina Moliis-Mellberg. Elin Claeson-Hirschfeldt presenterar delar av årets utgivning. Aftonen avslutas med dragning i det sedvanliga boklotteriet. Detta år arrangeras Litteraturaftonen i samarbete med Svenska Litteratursällskapet, Schildts & Söderströms och Förlaget.

Högtidssammankomst på Finlands självständighetsdag den 6 december
Finlands självständighetsdag högtidlighålls traditionsenligt i IVA:s festsal, Grev Turegatan 16, torsdagen den 6 december kl. 18.30 i närvaro av Finlands ambassadör Liisa Talonpoika som också inledningstalar. Högtidstal av professor Tuula Teeri, vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.
Tuula Teeri har bland annat varit rektor på Aalto-universitetet i Helsingfors och prorektor på KTH.
Musikinslag och utdelning av stipendier ur Gunvor Plantings stiftelse.

Alla som önskar delta i högtidssammankomsten uppmanas senast torsdagen den 29 november anmäla detta i mejl till styrelseledamoten Dag Klackenberg
eller per mobil 0706-44 77 79. Bekräfta samtidigt om ni önskar delta också i det efterföljande samkvämet. De som deltar i samkvämet (med lätt förtäring och ett glas vin/öl) uppmanas sätta in 300 kronor per person på Samfundets plusgirokonto 2 42 99-0.

Inbjudan att nominera kandidater till 2019 års främjarpris
Samfundets främjarpris instiftades 2012. Syftet är att uppmärksamma personer, organisationer eller företag som gör betydande insatser i främjandet av relationen mellan Sverige och Finland. Prisjuryn består av Samfundets ordförande Anders Lidén, Hans Karlander, Yvonne Ingman och Erik Lakomaa. Förra årets pristagare var Tandem Leadership, ett nätverk för unga ledare i Sverige och Finland.

Alla medlemmar uppmanas nominera kandidater till priset senast den 15 januari 2019. E-maila din nominering till Anders Lidén eller skicka den med vanlig post till Anders Lidén, Götgatan 102, 118 62 Stockholm.

Väl mött i Samfundet Sverige-Finland!

Styrelsen genom vice ordföranden
Ingrid Iremark

nyhetsbrev våren 2018

Kära Samfundsmedlemmar!
 
Årets sommarresa rycker närmare och lovar att bli högintressant. Ett varmt tack till vår styrelsemedlem Lasse Zilliacus, som arbetat ihärdigt med programmet. Resan kommer att gå till östra Finland med besök i Fredrikshamn och Villmanstrand. Det är en spännande trakt och inte minst i Villmanstrand är kontakterna med Ryssland täta. Men där finns också intresse för Sverige, vilket kungens statsbesök i staden häromåret visade med hundratals flaggviftande finnar utmed kungaparets färdväg. Sällan har så många svenska flaggor synts i staden. Sverige har där också en aktiv konsul, Anneli Pirttilä, som verkar för det svenska språket i en grupp av likasinnade.

Samfundet har fått två nya styrelseledamöter, Elin Claeson Hirschfeldt och Erik Lakomaa. Elin är känd från Sveriges Radio, band annat som litteratur- och teaterkritiker. Erik är doktor i ekonomisk historia och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitet. Därmed lämnar Torbjörn Eng och Peter Sjögren styrelsen. Jag tackar dem varmt för deras insatser. Peter har som sekreterare dragit ett tungt lass och blir inte lätt att ersätta. Han har också haft hand om den årliga litteraturaftonen, som Elin nu kommer att svara för. Sekreterarsysslorna delas tillsvidare upp och fördelas inom styrelsen.
Hoppas få se så många av er som möjligt i samband med våra evenemang!

Anders Lidén
Ordförande för Samfundet Sverige-Finland
 
Samfundets styrelse 2018
Efter årsmötet den 5 april på Finlandsinstitutets ser Samfundets styrelse ut på följande sätt: Anders Lidén, ordförande, Ingrid Iremark, vice ordförande, Gunda Ahlström, skattmästare, Wilhelm Engström, Marie Hafström, Ann-Cathrine Jungar, Svenolof Karlsson, Dag Klackenberg, Elin Claeson Hirschfeldt, Erik Lakomaa, Kjell Skoglund, Lasse Zilliacus. På Samfundets hemsida finns e-mailadresser till styrelseledamöterna.

Främjarpriset 2018:
Det blev projektet Tandem Leadership som fick Samfundet Sverige-Finlands utmärkelse ”Årets främjare 2018 av relationerna mellan Sverige och Finland”. Prismotiveringen var: ”Fortsatt framgångsrik samverkan mellan Sverige och Finland förutsätter kvalificerade nätverk för blivande ledare. Tandem Leadership är ett unikt program som skapar nya kontaktytor bland ledande yngre personer från politik, näringsliv och akademi.

Programmet startades 2013 av Kulturfonden Sverige-Finland. Hittills har över 100 deltagare, hälften från Finland och hälften från Sverige, rekryterats.  Deltagarna är verksamma som beslutsfattare och rådgivare inom en rad olika områden. De är innovatörer, entreprenörer och politiker. De arbetar med kommunikation, undervisning, sociala frågor, inom finansvärlden och med digital utveckling. Bredden och mångfalden är programmets signum.” Priset delades ut av Samfundets ordförande Anders Lidén vid årsmötet den 5 april i Stockholm. Priset togs emot av Tandem Leaderships projektledare i Sverige Jessica Melin Hirschfeldt.

Innehållsrik Gävledag
Den 12 april anordnade Samfundet sin vårutflykt, som denna gång gick till Gävle. Programmet inleddes med att de fjorton deltagarna bekantade sig med Länsmuseets konstsamling – som hör till de mest kompletta i Sverige.  Därefter fick gruppen en engagerad genomgång av samordnaren Eeva Östberg av hur man i Gävle kommun arbetar med minoritetsfrågor och med det finska förvaltningsområdet. Gävle kommun har cirka 7700 invånare som är antingen första eller andra generationens finländare. I kommunen erbjuds i dag äldreomsorg, hemtjänst och förskola på finska språket. Gävle fick förra året fick pris som ”Årets sverigefinska kommun”. Dagen avslutades med middag och konsert i Gävle konserthus med Gävle Symfoniorkester under ledning av finlandssvenska dirigenten Anna-Maria Helsing. På programmet stod bland annat Cantus Arcticus av Einojuhani Rautavaara – med fågelsång.

Kommande program

23-27 augusti
Sommarresa i österled. Årets sommarresa går till östra Finland, Fredrikshamn och Villmanstand, med ett varierat och spännande program. I bilagan finns alla detaljer.  Res med! Anmälan senast den 1 juli.
 
Tisdag 20 november
Litteraturafton i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. Litteraturaftonen blir en kväll för den finlandssvenska poesin med panelsamtal med bland andra litteraturvetarna Fredrik Hertzberg och Anna Möller-Sibelius. I övrigt samma inslag som vanligt med bokutställning, bokpresentation och boklotteri. Mer information och inbjudan i senare nyhetsbrev.
 
Torsdag 6 december
Finlands självständighetsdag högtidlighålls traditionsenligt i IVA:s festsal. Mer information och inbjudan i senare nyhetsbrev.
 
Information om de flesta program tillställs samtliga medlemmar per post (för dem som inte uppgivit e-mailadress) och e-mail. Vissa program kan dock läggas in med kort varsel, men då kan vi informera endast medlemmar som anmält e-mailadress. Vill du hålla dig uppdaterad om Samfundets verksamhet bör du som ännu inte gjort det alltså anmäla e-mailadress till samfundet@outlook.com. Därmed minskar du också arbetsbelastningen för Samfundets helt ideellt verksamma styrelse.
 
 Väl mött i Samfundet Sverige-Finland!
 
Styrelsen genom vice ordföranden
Ingrid Iremark

nyhetsbrev oktober 2017

Ni läser elektroniskt årets tredje nyhetsbrev. Det präglas av republiken Finlands 100-årsjubileum, med inbjudan till Samfundets kulturfest lördag 25 november och till Finlands ambassads galakonsert i Berwaldhallen onsdag 6 december.
 
Under våren och försommaren har Samfundet ordnat eller medverkat i fyra arrangemang
Studiebesök och föreläsning på Riksarkivet tisdag 23 maj Det mycket intressanta besöket, som samlade en liten men desto mer engagerad skara deltagare, hade arrangerats för Samfundet av museipedagogen Karin Borgkvist Ljung. Efter guidningen föreläste docent Inga Lena Ångström Grandien: ”Berns skapare Johan Fredrik Åbom som kyrkoarkitekt”.
 
Operaresa till Mariehamn den 19-20 augusti
Figaro1917 är ett åländskt operaprojekt som bygger på musiken i Mozarts opera Figaros bröllop – men med ett helt nytt libretto som anknyter till Finlands självständighet 1917. Gruppresan till Mariehamn med bevistande av den framgångsrika föreställningen, allt under ledning av Ingrid Iremark, samlade 21 deltagare.
 
Stockholm/Suomi i Kungsträdgården 24–26 augusti
Denna folkfest, som blev en jättesuccé, hade arrangerats av Finlands ambassad. Samfundet deltog med ett informationsbord i samma paviljong som bl.a. Sverigefinska riksförbundet. Intresset för Samfundet var stort och resulterade glädjande nog i åtminstone sex nya medlemmar.
 
Sommarresa till Helsingfors 14–18 september 2017
Till den mycket lyckade resan hade 60 intresserade anmält sig, ett rekord i Samfundets historia. Av dessa kunde 39 beredas plats, även det ett rekord. Deltagarna bjöds på ett omväxlande program med historisk tyngdpunkt. Resan hade arrangerats av Lasse Zilliacus och leddes av honom med bistånd av Gunda Ahlström och Dag Klackenberg.
 
Höstens program
Kulturdag med seminarium och litteraturafton lördag 25 november kl. 15
Program finns som pdf-dokument på öppningssidan av hemsidan.
 
Finlands självständighetsdag onsdag 6 december kl. 19
Samfundet har fått förmånen att bjuda in sina medlemmar till Finlands ambassads galakonsert i Berwaldhallen med dirigenten Jukka Pekka Saraste, sångsolisten Karita Mattila, Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester. Musik av Kaija Saariaho, Leevi Madetoja och Jean Sibelius (konserten ges i offentlig repris den 7 december). Därutöver högtidstal och förfriskningar i foajén. 

Biljettpris 500 kr. Anmälan senast torsdag 26 oktober till e-post samfundet@outlook.com eller telefon 070-593 05 66.
OBS: Betala inte till Samfundet. Anvisning om hur man betalar meddelas dem som kommer i åtnjutande av biljetter.

E-post
Det händer att program sätts in med kort varsel, och då kan bara medlemmar med för oss känd e-postadress informeras och inbjudas. Du/ni som har e-post men ännu inte anmält den till Samfundet, gör det omedelbart på öppningssidan på denna hemsida, för att få del av all information från Samfundet.

Betalning av medlemsavgift
Påminnelse har gått till dem som inte betalat. Vi påminner om att utebliven avgift två år i rad medför strykning ur medlemsregistret.

Styrelsen genom sekreteraren
Peter A. Sjögren 

nyhetsbrev vintern 2017

Kära Samfundsmedlemmar!

Nu när ljuset börjar återvända och våren inte längre känns så oåtkomligt avlägsen, önskar jag er alla en god fortsättning på 2017. Förra året var ett framgångsrikt år för Samfundet med välbesökta arrangemang och en ökad tillströmning av medlemmar. För världen i stort och för Europa var det ett år av ökad osäkerhet. I tider av splittring och ökad polarisering blir det alltmer angeläget för Sverige och Finland att hålla ihop. Vi har kommit varandra närmare. Försvarssamarbetet är kanske det tydligaste exemplet, men också våra näringsliv fortsätter att bli alltmer sammanflätade. Det hörs finska på gatorna i Stockholm, liksom svenska alltid har hörts i Helsingfors.

Samfundet vill också det kommande året göra sitt bästa för att stärka förbindelserna mellan Sverige och Finland och inte minst verka för att kunskapen i våra länder om varandra ska spridas och helst även nå den yngre generationen.

År 2017 är ett jubileumsår. Vi ska vara med och fira Finlands hundra år som självständig nation och vi räknar med ett minst lika intressant program som under det föregående året. Jag välkomnar alla nya och gamla medlemmar till detta speciella verksamhetsår och hoppas få se så många som möjligt av er på våra arrangemang. Nedan mer om årets program.

Anders Lidén, Samfundets ordförande
----------------------------------------------

Årsmöte med Nylands brigads gille i Sverige lördag 18 februari kl. 13
Separat inbjudan har skickats personligen till medlemmarna.

Årsmöte i Samfundet torsdag den 9 mars kl. 17
Samfundets medlemmar kallas härmed till årsmöte; tid och plats som rubricerat, adress Snickarbacken 4, Stockholm. Se bifogad föredragningslista. Vid årsmötet tillkännages också mottagaren av priset Årets främjare av relationerna mellan Sverige och Finland. Efter årsmötet, kl. 18.30, framträder författaren Peter Sandström, årets Runebergpristagare, i ett samtal med kulturjournalisten Wivan Nygård-Fagerudd.
Plats: Finlandsinstitutet.

Om finska inbördeskriget 1918 måndag 24 april kl. 18
Tre berättelser om den dramatiska starten på Finlands självständighet. Anna Lindholm, Christina Falck (medlem i Samfundet) och Emelie Enckell har skrivit var sin bok om Finlands svåra väg till självständighet med det avgörande året 1917 och inbördeskriget 1918 i fokus. Böckerna är baserade på autentiska och privata källor. Syftet är att bidra till förståelsen för vad denna period betydde för individen och för dagens Finland, som i år firar 100 år som självständig stat.
Arrangör Föreningen Norden, plats ABF Stockholm. Se vidare här.

Studiebesök och föreläsning på Riksarkivet tisdag 23 maj kl. 13.30
Ett studiebesök speciellt upplagt för Samfundet med betoning på svensk-finska förhållanden genom århundradena. Därefter föreläsning av docent Inga Lena Ångström Grandien: "Berns skapare Johan Fredrik Åbom som kyrkoarkitekt". Närmare information och inbjudan i kommande nyhetsbrev.

Figaro1917 – operaresa till Mariehamn 18–19 augusti (preliminärt datum)
Figaro1917 är ett åländskt operaprojekt som bygger på musiken i Mozarts opera Figaros bröllop men med ett helt nytt libretto. Operan utspelar sig 1917 på Badhushotellet i Mariehamn och anknyter till Finlands kamp för självständighet. Vi planerar en resa till föreställningen den 18 eller 19 augusti med en övernattning i Mariehamn. Inbjudan och mer detaljer i kommande nyhetsbrev. Se närmare här.

Sommarresa till Helsingfors 14–17 september (preliminärt datum)
Årets resa går till Helsingfors i tecknet av republiken Finlands 100-årsjubileum med studiebesök, föredrag och mottagningar. Detaljerat program och inbjudan i kommande nyhetsbrev.

Kulturdag med seminarium och litteraturafton lördag 25 november
Med anledning av Finlands 100-årsjubileum utvidgar vi den traditionella litteraturaftonen till en kulturdag: ett seminarium om kultur och politik på eftermiddagen och en lite festligare litteraturafton på kvällen, med flera gäster, uppläsning och kanske musik. Mer information och inbjudan i kommande nyhetsbrev.

Finlands självständighetsdag onsdag 6 december
Självständighetsdagen kommer att högtidlighållas på något sätt – men kanske inte i den vanliga formen. Mer information i kommande nyhetsbrev.

Anmälan av e-postadress
Vi uppskattar att flertalet medlemmar numera anmält e-postadress. För att underlätta information om kommande evenemang vill vi uppmana er som har e-postadress men ännu inte anmält den att göra detta via formuläret här. Vi vädjar till er som har e-post men tycker det är bekvämare att få information per brev att bespara oss i styrelsen det merarbete det innebär att hantera postutskick.

Varmt välkomna till Samfundet Sverige-Finland jubileumsåret 2017!

Styrelsen för Samfundet Sverige-Finland