nyhetsbrev oktober 2017

Ni läser elektroniskt årets tredje nyhetsbrev. Det präglas av republiken Finlands 100-årsjubileum, med inbjudan till Samfundets kulturfest lördag 25 november och till Finlands ambassads galakonsert i Berwaldhallen onsdag 6 december.
 
Under våren och försommaren har Samfundet ordnat eller medverkat i fyra arrangemang
Studiebesök och föreläsning på Riksarkivet tisdag 23 maj Det mycket intressanta besöket, som samlade en liten men desto mer engagerad skara deltagare, hade arrangerats för Samfundet av museipedagogen Karin Borgkvist Ljung. Efter guidningen föreläste docent Inga Lena Ångström Grandien: ”Berns skapare Johan Fredrik Åbom som kyrkoarkitekt”.
 
Operaresa till Mariehamn den 19-20 augusti
Figaro1917 är ett åländskt operaprojekt som bygger på musiken i Mozarts opera Figaros bröllop – men med ett helt nytt libretto som anknyter till Finlands självständighet 1917. Gruppresan till Mariehamn med bevistande av den framgångsrika föreställningen, allt under ledning av Ingrid Iremark, samlade 21 deltagare.
 
Stockholm/Suomi i Kungsträdgården 24–26 augusti
Denna folkfest, som blev en jättesuccé, hade arrangerats av Finlands ambassad. Samfundet deltog med ett informationsbord i samma paviljong som bl.a. Sverigefinska riksförbundet. Intresset för Samfundet var stort och resulterade glädjande nog i åtminstone sex nya medlemmar.
 
Sommarresa till Helsingfors 14–18 september 2017
Till den mycket lyckade resan hade 60 intresserade anmält sig, ett rekord i Samfundets historia. Av dessa kunde 39 beredas plats, även det ett rekord. Deltagarna bjöds på ett omväxlande program med historisk tyngdpunkt. Resan hade arrangerats av Lasse Zilliacus och leddes av honom med bistånd av Gunda Ahlström och Dag Klackenberg.
 
Höstens program
Kulturdag med seminarium och litteraturafton lördag 25 november kl. 15
Program finns som pdf-dokument på öppningssidan av hemsidan.
 
Finlands självständighetsdag onsdag 6 december kl. 19
Samfundet har fått förmånen att bjuda in sina medlemmar till Finlands ambassads galakonsert i Berwaldhallen med dirigenten Jukka Pekka Saraste, sångsolisten Karita Mattila, Radiokören och Sveriges Radios symfoniorkester. Musik av Kaija Saariaho, Leevi Madetoja och Jean Sibelius (konserten ges i offentlig repris den 7 december). Därutöver högtidstal och förfriskningar i foajén. 

Biljettpris 500 kr. Anmälan senast torsdag 26 oktober till e-post samfundet@outlook.com eller telefon 070-593 05 66.
OBS: Betala inte till Samfundet. Anvisning om hur man betalar meddelas dem som kommer i åtnjutande av biljetter.

E-post
Det händer att program sätts in med kort varsel, och då kan bara medlemmar med för oss känd e-postadress informeras och inbjudas. Du/ni som har e-post men ännu inte anmält den till Samfundet, gör det omedelbart på öppningssidan på denna hemsida, för att få del av all information från Samfundet. Skicka alternativt ett mejl till sekreteraren på adress pasjogren@telia.com.

Betalning av medlemsavgift
Påminnelse har gått till dem som inte betalat. Vi påminner om att utebliven avgift två år i rad medför strykning ur medlemsregistret.

Styrelsen genom sekreteraren
Peter A. Sjögren 

nyhetsbrev vintern 2017

Kära Samfundsmedlemmar!

Nu när ljuset börjar återvända och våren inte längre känns så oåtkomligt avlägsen, önskar jag er alla en god fortsättning på 2017. Förra året var ett framgångsrikt år för Samfundet med välbesökta arrangemang och en ökad tillströmning av medlemmar. För världen i stort och för Europa var det ett år av ökad osäkerhet. I tider av splittring och ökad polarisering blir det alltmer angeläget för Sverige och Finland att hålla ihop. Vi har kommit varandra närmare. Försvarssamarbetet är kanske det tydligaste exemplet, men också våra näringsliv fortsätter att bli alltmer sammanflätade. Det hörs finska på gatorna i Stockholm, liksom svenska alltid har hörts i Helsingfors.

Samfundet vill också det kommande året göra sitt bästa för att stärka förbindelserna mellan Sverige och Finland och inte minst verka för att kunskapen i våra länder om varandra ska spridas och helst även nå den yngre generationen.

År 2017 är ett jubileumsår. Vi ska vara med och fira Finlands hundra år som självständig nation och vi räknar med ett minst lika intressant program som under det föregående året. Jag välkomnar alla nya och gamla medlemmar till detta speciella verksamhetsår och hoppas få se så många som möjligt av er på våra arrangemang. Nedan mer om årets program.

Anders Lidén, Samfundets ordförande
----------------------------------------------

Årsmöte med Nylands brigads gille i Sverige lördag 18 februari kl. 13
Separat inbjudan har skickats personligen till medlemmarna.

Årsmöte i Samfundet torsdag den 9 mars kl. 17
Samfundets medlemmar kallas härmed till årsmöte; tid och plats som rubricerat, adress Snickarbacken 4, Stockholm. Se bifogad föredragningslista. Vid årsmötet tillkännages också mottagaren av priset Årets främjare av relationerna mellan Sverige och Finland. Efter årsmötet, kl. 18.30, framträder författaren Peter Sandström, årets Runebergpristagare, i ett samtal med kulturjournalisten Wivan Nygård-Fagerudd. I pausen finns möjlighet till lätt förtäring (rågkusar) och förfriskningar. Den som önskar förtäring ombeds anmäla sig till Samfundets sekreterare Peter A. Sjögrenpasjogren@telia.com eller 0705-93 05 66 senast fredag 4 mars. För enbart årsmötet och/eller författarsamtalet behövs ingen anmälan.
Plats: Finlandsinstitutet.

Om finska inbördeskriget 1918 måndag 24 april kl. 18
Tre berättelser om den dramatiska starten på Finlands självständighet. Anna Lindholm, Christina Falck (medlem i Samfundet) och Emelie Enckell har skrivit var sin bok om Finlands svåra väg till självständighet med det avgörande året 1917 och inbördeskriget 1918 i fokus. Böckerna är baserade på autentiska och privata källor. Syftet är att bidra till förståelsen för vad denna period betydde för individen och för dagens Finland, som i år firar 100 år som självständig stat.
Arrangör Föreningen Norden, plats ABF Stockholm. Se vidare här.

Studiebesök och föreläsning på Riksarkivet tisdag 23 maj kl. 13.30
Ett studiebesök speciellt upplagt för Samfundet med betoning på svensk-finska förhållanden genom århundradena. Därefter föreläsning av docent Inga Lena Ångström Grandien: "Berns skapare Johan Fredrik Åbom som kyrkoarkitekt". Närmare information och inbjudan i kommande nyhetsbrev.

Figaro1917 – operaresa till Mariehamn 18–19 augusti (preliminärt datum)
Figaro1917 är ett åländskt operaprojekt som bygger på musiken i Mozarts opera Figaros bröllop men med ett helt nytt libretto. Operan utspelar sig 1917 på Badhushotellet i Mariehamn och anknyter till Finlands kamp för självständighet. Vi planerar en resa till föreställningen den 18 eller 19 augusti med en övernattning i Mariehamn. Inbjudan och mer detaljer i kommande nyhetsbrev. Se närmare här.

Sommarresa till Helsingfors 14–17 september (preliminärt datum)
Årets resa går till Helsingfors i tecknet av republiken Finlands 100-årsjubileum med studiebesök, föredrag och mottagningar. Detaljerat program och inbjudan i kommande nyhetsbrev.

Kulturdag med seminarium och litteraturafton lördag 25 november
Med anledning av Finlands 100-årsjubileum utvidgar vi den traditionella litteraturaftonen till en kulturdag: ett seminarium om kultur och politik på eftermiddagen och en lite festligare litteraturafton på kvällen, med flera gäster, uppläsning och kanske musik. Mer information och inbjudan i kommande nyhetsbrev.

Finlands självständighetsdag onsdag 6 december
Självständighetsdagen kommer att högtidlighållas på något sätt – men kanske inte i den vanliga formen. Mer information i kommande nyhetsbrev.

Anmälan av e-postadress
Vi uppskattar att flertalet medlemmar numera anmält e-postadress. För att underlätta information om kommande evenemang vill vi uppmana er som har e-postadress men ännu inte anmält den att göra detta via formuläret här. Vi vädjar till er som har e-post men tycker det är bekvämare att få information per brev att bespara oss i styrelsen det merarbete det innebär att hantera postutskick.

Varmt välkomna till Samfundet Sverige-Finland jubileumsåret 2017!

Styrelsen för Samfundet Sverige-Finland

Nyhetsbrev
november 2016

Kära Samfundsmedlemmar!

Vi inledde höstens verksamhet den 3 oktober med seminariet "Framtidens stadsmiljöer med Stockholm och Helsingfors som exempel" på Finlandsinstitutet. Det blev en bra diskussion med experter från båda länderna som framträdde inför en mycket talrik publik. Nu inbjuder vi till en av årets höjdpunkter, Finlands självständighetsdag, tisdagen den 6 december, som vi högtidlighåller med start kl. 19.00 i IVA:s lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm (Östermalmstorgs T-banestation, utgång: Stureplan).

Samfundets ordförande Anders Lidén hälsar välkommen. Finlands chargé d’afffaires Mikael Antell framför en hälsning från Finland. Kvällens högtidstalare är förre chefredaktören, landshövdingen med mera Mats Svegfors. Rubriken på hans anförande är Tryckfriheten 250 år – förlängning eller fundamental förändring. För kvällens musikaliska inslag svarar Malou Milink, flöjter, och Backa Hans Eriksson, kontrabas och gitarr. Stipendieutdelning ur Gunvor Plantings fond förrättas av fondens styrelseordförande Mats Bergquist.

Kvällen avslutas med samkväm med lätt förtäring (bestående av tre kanapéer/större snittar och ett glas vin alternativt öl eller vatten). Alla som önskar delta i högtiden uppmanas snarast och senast tisdagen den 29 november anmäla sig till Samfundets sekreterare Peter A Sjögren, per e-post: pasjogren@telia.com eller telefon: 070-593 05 66. Bekräfta samtidigt om ni önskar delta också i det efterföljande samkvämet och meddela eventuella allergier eller dietrestriktioner. De som deltar i samkvämet uppmanas sätta in 350 kr per person på Samfundets plusgirokonto 2 42 99-0. Glöm inte att ange vem eller vilka personer betalningen avser.

Nominera kandidater till Årets främjare 2017. Samfundet Sverige–Finland delar för femte året ut denna utmärkelse för främjande av relationerna mellan Sverige och Finland. Alla medlemmar i Samfundet är välkomna att föreslå kandidater till priset.

Vinnaren av utmärkelsen kan oavsett nationell hemvist vara en person, en organisation eller ett företag. Priset kan delas mellan två eller flera mottagare. Pristagaren ska ha åstadkommit något extraordinärt i främjandet av relationen Sverige-Finland och vara en företrädare för den goda relationen.
Priset delades ut första gången 2012 och gick då till framlidne professorn och ambassadören Krister Wahlbäck för hans bok Jättens andedräkt – Finlandsfrågan i svensk politik 1809–2009. 2016 års pristagare var Kjell Skoglund, vd för Finsk-svenska handelskammaren, som han mycket förtjänstfullt har revitaliserat.

Föreslå kandidater via e-post till ingrid.iremark@gmail.com alternativt per telefon 070-590 94 88 senast den 23 januari 2017. Juryn består av Hans Karlander, sammankallande, Samfundets ordförande Anders Lidén och vice ordförande Ingrid Iremark. Utmärkelsen delas ut vid Samfundets årsmöte i Stockholm i mars 2017.

Årsmötet 2017 kommer som vanligt att hållas i mitten av mars. Detaljer i nästa nyhetsbrev.

Vi hoppas få se så många som möjligt av er på självständighetsdagen på IVA den 6 december.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Samfundet Sverige-Finland

Nyhetsbrev
hösten 2016

Kära Samfundsmedlemmar!

Under senare delen av våren genomfördes två program. Den 7 april ordnades en visning av utställningen på Sven-Harrys konstmuseum av Ellen Thesleffs konst. Det var ett sent inlagt program, till vilket bara medlemmar med e-post kunde inbjudas. Det samlade 27 deltagare, som fick en utomordentlig guidning av utställningens kurator, Samfundsmedlemmen Lena Holger. – Den 10 maj ordnades ett gruppbesök på Stockholms stadsteaters föreställning "Fosterlandet". Omkring 15 medlemmar deltog. Den över 4 timmar långa pjäsen kompletterades med en träff särskilt arrangerad för Samfundets medlemmar där regiassistenten Jerker Beckman i teaterchefen Anna Takanens frånvaro (på grund av sjukdom) berättade om arbetet med pjäsen och dess tema.

Samfundets sommarresa har nyligen avslutats. Under fyra dagar har de 29 deltagarna utforskat tre städer i Österbotten och lärt känna tre av Finlands kulturella giganter, Anders Chydenius, Zacharias Topelius och Johan Ludvig Runeberg. Huvudpunkterna i programmet: I Karleby sockenkyrka och prästgård presenterades kyrkomannen Anders Chydenius, den svenska tryckfrihetens fader. I Jakobstad blandades nytt och gammalt med besök i museet, som lyfter fram stadens sjöfartstraditioner, och rundvandring i Campus Allegro, ett nybyggt centrum i för undervisning i konst, musik och teater. I Zacharias Topelius barndomshem Kuddnäs gård i Nykarleby fick resenärerna ta del av förberedelserna för 200-årsjubileet av hans födelse 1818. Den sista anhalten på resan var slagfältet vid Oravais, där Sverige 1809 led ett svårt nederlag, besjunget i flera av Runebergs dikter i Fänrik Ståls sägner.

I resan ingick också träffar med Svenska Folkpartiets nya ledare, Jakobstadsbon Anna-Maja Henriksson och författaren Wava Stürmer, också hon från Jakobstad. Här finnas en utförlig dagbok från resan.

Kommande program

Seminarium: Framtidens stadsmiljöer med Stockholm och Helsingfors som exempel
Måndagen den 3 oktober, kl. 18.00, på och i samarbete med Finlandsinstitutet
Fri entré; obligatorisk anmälan senast 26 september till: https://www.lyyti.fi/reg_2016/Framtidensstadsmiljoer eller tel. 08-545 212 00

Stockholm och Helsingfors genomgår för närvarande snabba omvandlingar inte minst på grund av en stor inflyttning. Detta ställer stora krav på byggande av nya bostäder och ny infrastruktur men även annat. Hur åstadkommer vi en  ekologiskt och socialt hållbar urban miljö, där frågor om integration är högst centrala? Vilka nya perspektiv på stadsutveckling kan jämförelser av Stockholm och Helsingfors ge oss? Har vi liknande eller skilda lösningar på i grunden gemensamma utmaningar?

Medverkande: Biträdande stadsdirektören i Helsingfors Pekka Sauri, stadsbyggnads- och kulturborgarrådet i Stockholm Roger Mogert, stadsbyggnadsdirektören i Stockholm Anette Scheibe Lorentzi, professorn i urban ekologi vid Helsingfors universitet Jari Niemelä samt Jennifer Mack, forskare vid institutet för bostad- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Moderator Björn Sundell, senior advisor vid den finlandssvenska tankesmedjan Magma.

Litteraturafton med bokutställning, författarintervju och boklotteri
Tisdag 8 november kl. 18 på och i samarbete med Finlandsinstitutet. Fri entré.

Samfundets traditionella litteraturafton gästas i år av historikern Mirkka Lappalainen, vars i Finland mycket prisade biografi över Gustav II Adolf, "Lejonet från Norden", i höst utkommer i svensk översättning. Kl. 19 i Sibeliussalen samtalar hon om sin bok med Lars Ericson Wolke, professor i historia vid Försvarshögskolan. Utställningen av årets böcker samt lottförsäljning öppnar kl. 18 i Sibeliussalens foajé. Ett urval av årets böcker presenteras av Peter A. Sjögren kl. 18.30. Dragning i boklotteriet ca 20.10; sluttid ca 20.45. Öl- och vinbar med smörgåsar och kakor.

Finlands självständighetsdag
Tisdag 6 december; närmare information och inbjudan i nästa nyhetsbrev

Republiken Finlands nationella märkesdag firas av Samfundet som vanligt med en högtidlighet med tal och musik och efterföljande supé.

Väl mött i Samfundet Sverige-Finland!

Styrelsen

Nyhetsbrev
våren 2016

Kära Samfundsmedlemmar!

Ni ser på skärmen Samfundets vårbrev med framför allt program och inbjudan till sommarresan 1–4 september (separat). Obs. att resan alltså går något senare än vad som tidigare aviserats. Brevet innehåller också information om och inbjudan till några andra aktiviteter.

Årsavgiften
Glädjande många medlemmar har betalat avgiften, men en hel del återstår. De som ännu inte betalat har fått en separat påminnelse och inbetalningskort. Fanns inget sådant med ska du alltså inte betala. Avgiften är 250 kr för enskild medlem, 350 kr för par på samma adress; för ständigt medlemskap är avgifterna 2 500 resp. 3 500 kr. Samfundets plusgirokonto är 2 42 99-0.

Årsmötet
Vid årsmötet den 17 mars på Finlandsinstitutet valdes Sveriges ambassadör i Helsingfors Anders Lidén till Samfundets ordförande efter Kerstin Asp-Johnsson, som avgick av hälsoskäl. Anders tjänstgör fortfarande i Helsingfors och tillträder som ordförande efter sommaren. Fram till dess upprätthålls posten av vice ordföranden Ingrid Iremark. Ny i styrelsen (efter Fredrik Vahlquist) är även Kjell Skoglund, vd för Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm.

Årets främjare
Kjell Skoglund fick också Samfundets pris till årets främjare av förbindelserna mellan Sverige och Finland för vad han åstadkommit med Handelskammaren under bara ett år som chef.

"Fosterlandet" på Stadsteatern 10 maj
Teaterchefen Anna Takanens mycket uppmärksammade pjäs "Fosterlandet" har premiär i Stockholm nu i vår. Samfundet har gjort en gruppbokning av 25 biljetter till föreställningen tisdag 10 maj kl. 18 samt ett möte före föreställningen med Anna Takanen själv. Pris 350 kr. Påpekas bör att föreställningen är drygt fyra timmar lång. Anmälan snarast till undertecknad pasjogren@telia.com, 0705-93 05 66. Närmare information om besöket kommer till dem som anmält sig.

Sommarresan 1–4 september
Resan går till de norra delarna av det svenskspråkiga Österbotten med Jakobstad som centralort. Den företas med flyg i båda riktningarna med tre övernattningar på ett och samma hotell i Jakobstad. Se bifogade program för närmare information om resan, om anmälning och betalning.

Seminarium "Framtidens stadsmiljö i Stockholm och Helsingfors"
Ett seminarium på detta tema, med deltagare från Finland och Sverige, äger rum på Finlandsinstitutet måndag 3 oktober med början kl. 18. Detaljer i nästa nyhetsbrev.

Litteraturaftonen
Denna äger rum tisdag 8 november (inte 15 november, som tidigare aviserats) med start kl. 18. Årets gäst blir, som tidigare meddelats, Mirkka Lappalainen, vars högt prisade biografi om Gustav II Adolf, Pohjolan leijona, i höst utkommer i svensk översättning. Hon samtalar om sin bok med Lars Erikson Wolke, professor i historia vid Försvarshögskolan.

E-post
Antalet utskick på pappersbrev är nu nere i 70, medan ca 250 utskick går med e-post. Vi tackar er som anmält e-postadress! Med e-post blir utskicken betydligt mindre arbetskrävande för styrelsen och kan då göras oftare. Det är redan nu så att e-postadressater får lite mer information, genom att vi snabbt kan sprida nyheter av olika slag till dem, vilket det inte finns möjlighet att göra per vanlig post. Så snälla du som har möjlighet, anmäl e-postadress till mailto:pasjogren@telia.com eller i kontaktformuläret på hemsidan.

Stockholm 20 april 2016

Peter A. Sjögren
Samfundets sekreterare

Nyhetsbrev
vintern 2016

Kära Samfundsmedlemmar!
 
Här ett vinterbrev med bland annat kallelse till årsmötet torsdag den 17 mars på Finlandsinstitutet och en inbjudan till möte med Svensk-finska föreningen i Sveriges riksdag onsdagen den 24 februari.
 
Peter A. Sjögren, samfundets sekreterare, och jag som vice ordförande har sammanställt detta medlemsbrev. Samfundets ordförande Kerstin Asp-Johnsson har som många av er vet varit sjuk sedan början av december och inte kunnat agera som ordförande. Kerstin är till vår stora glädje nu på bättringsvägen.
 
Vår högtidssammankomst på självständighetsdagen den 6 december samlade omkring 120 deltagare till IVA:s lokaler på Grev Turegatan. Försvarsminister Peter Hultqvist höll ett mycket uppskattat tal om det svensk-finska försvarssamarbetet, och Finlands ambassadör Jarmo Viinanen talade om aktuella frågor i de svensk-finska relationerna.

Duon Ylvali Zilliacus, viola, och Walter McTigert, kontrabas, stod för musikinslagen. Som vanligt förrättades även utdelning av årets stipendier ur Gunvor Plantings fond av ordföranden Mats Bergquist. Av fem stipendiater var två närvarande.

Svensk-finska riksdagsföreningen, mottagaren av samfundets främjarpris 2015, har inbjudit samfundets medlemmar till ett gemensamt möte onsdagen den 24 februari kl. 18-20. En guidad tur i riksdagen inleds en timme tidigare, kl. 17. Eftersom inpasseringen numera tar en viss tid, bör både de som vill delta i guidningen vara på plats redan 16.40, annars kl. 17.40. Vi använder allmänhetens ingång till riksdagshuset, på Riksgatan, strax till höger om brofästet för den som kommer från T-centralen.

I riksdagen träffar vi föreningens medlemmar och får en presentation av verksamheten av ordföranden, riksdagsledamoten Raimo Pärssinen. Vid mötet serveras kaffe och smörgås till en kostnad av 50 kronor per person, vilket ska betalas kontant på plats.

Obligatorisk anmälan till mötet till Peter A. Sjögren, pasjogren@telia.com eller telefon 0705-93 05 66, senast måndagen den 15 februari. Ange i anmälan om ni vill delta i den guidade turen och om ni vill ha kaffe och smörgås. Meddela då också ev. födoämnesallergi.
 
Årsmötet 2016

Årsmötet äger rum torsdagen den 17 mars kl. 17.30 i Sibeliussalen på Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, 3 tr. Föredragningslista finns längst nere på samfundets öppningssida. Verksamhetsberättelse, årsredovisning m.m. kommer att föreligga vid mötet. Vid årsmötet presenteras också vinnaren av utmärkelsen Årets främjare av förbindelserna mellan Sverige och Finland.

Årsmötet följs kl. 19 av ett scensamtal med den unge finlandssvenske författaren Kaj Korkea-aho, som redan hunnit publicera tre kritiker- och publikrosade romaner, senast Onda boken 2015. Han samtalar med Bengt Packalén. I pausen mellan arrangemangen kan man äta en smörgås på finskt rågbröd, 25 kr, och/eller dricka ett glas vin, 55 kr. Förtäring betalas direkt på plats. För att restauratören Fazer ska kunna dimensionera rätt vill de ha in önskemål om förtäring i förväg. Peter A. Sjögren tar emot dem - på samma e-post eller telefon som ovan - senast torsdagen den 10 mars.
 
Sommarresan 2016

Samfundet planerar även i år en sommarresa till Finland, troligen i anslutning till den sista helgen i augusti. Tänkt resmål är Jakobstad och norra delen av svenska Österbotten. Vi återkommer under våren med mer information.
 
Litteraturaftonen äger i år rum tisdagen den 15 november med start kl. 18. Årets gäst blir en yngre finsk historiker, Mirkka Lappalainen, vars högt prisade biografi om Gustav II Adolf, Pohjolan leijona ("Nordens lejon") i höst utkommer i svensk översättning.
 
Finlands självständighetsdag, som i år blir den 99:e i ordningen, kommer vi att fira högtidligt som vanligt. Nästa år, 2017, firar republiken alltså 100 år som självständig stat. Detta kommer att märkas i många sammanhang, även i Samfundet Sverige-Finlands program. Ett gott skäl att aktivt medverka som medlem!
 
E-post Under 2015 passerade vi en gräns: färre än 100 utskick på pappersbrev. Vi tackar er som anmält e-postadress! Vi är ändå säkra på att det finns fler medlemmar som har och använder e-post. Med e-post blir utskicken betydligt mindre arbetskrävande för styrelsen och kan då göras oftare. Det är redan nu så att e-postadressater får lite mer information, genom att vi snabbt kan sprida nyheter av olika slag till dem, vilket det inte finns möjlighet att göra per vanlig post. Så snälla du som har möjlighet, anmäl e-postadress till pasjogren@telia.com eller i kontaktformuläret här på hemsidan.

Årsavgift Årsbetalande medlemmar uppmas att betala årsavgiften senast den sista februari. Inbetalningskort har skickats som bilaga i medlemsutskicket. Avgiften är från och med i år 250 kr för enskild medlem, 350 kr för par på samma adress. För ständigt medlemskap är avgifterna 2 500 respektive 3 500 kr. Samfundets plusgirokonto är 2 42 99-0.
 
Välkommen till ett nytt år med Samfundet Sverige-Finland!

Stockholm 5 februari 2016
Ingrid Iremark

nyhetsbrev
hösten 2015

Kära Samfundsmedlemmar!

Efter en fin avslutning på sommaren och en vacker september är det nu dags att blicka framåt mot kommande program under hösten. Inledningsvis vill jag ändå nämna att ett referat från Samfundets sommarresa i slutet av augusti nu finns här

Kommande program:

Film- och diskussionsafton på Armémuseum den 20 oktober

Vi inleder hösten med en visning av dokumentärfilmen I Stalins skugga med efterföljande diskussion tisdagen den 20 oktober kl. 18.00 i museets hörsal, Riddargatan 13. Filmen skildrar Finlands svåra efterkrigsår och de känsliga förhållandena mellan Finland och Sovjetunionen 1944–1952. I diskussionen medverkar filmens producent Hans Barnekow, samfundets förre ordförande f.d. ambassadören Mats Bergquist och professor Kent Zetterberg. Moderator blir samfundets styrelsemedlem Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

Programmet är ett samarrangemang mellan samfundet och Armémuseum och är öppet för allmänheten. Anmälan om deltagande görs till museet på tel. 08-519 563 01 eller på e-post biljett@armemuseum.se. Då antalet platser är begränsat har vi reserverat en kvot för samfundets medlemmar. Uppge därför att du är medlem i Samfundet Sverige-Finland när du anmäler dig.

Tisdagar har museet kvällsöppet med gratis entré från kl. 17.00. Museets restaurang – Restaurang Borggården – håller extra öppet till kl. 21.00 och erbjuder möjlighet för den som vill äta t. ex. en soppa, ta ett glas vin eller dricka kaffe (på egen bekostnad) före filmvisningen kl. 17.00–18.00 eller efter diskussionen ca kl. 20.15–21.00.

Närmaste T-banestation: Östermalmstorg och busshållplats: Nybroplan (busslinje 69, 54. 76 och 91 samt Spårväg City linje 7).

Litteraturafton den 17 november

Den årliga litteraturafton som Samfundet arrangerar i samarbete med Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, äger i år rum tisdagen den 17 november. På programmet står som vanligt utställning av årets böcker från och om Finland, ett stort boklotteri samt författarintervju. Årets gäst är den finlandssvenska språkvårdens nestor Mikael Reuter, vars handbok i riktig finlandssvenska Så här ska det låta utkom i december 2014. Programmet med Mikael utformas som ett samtal med hans svenska kollega Catharina Grünbaum och leds av samfundets sekreterare och litteraturexpert Peter A. Sjögren.

Kvällens program:
kl. 18.00 Bokutställning och lottförsäljning i foajén
kl. 18.30 Peter A. Sjögren presenterar ett urval nya finländska böcker
kl. 19.00 Mikael Reuter samtalar med Catharina Grünbaum
kl. 20.00 ca dragning i boklotteriet.

En av Jolosällskapet nyligen utgiven bok Kvällarna i Helsingfors kommer att finnas till försäljning. Boken innehåller ett urval av Jolos artiklar, kåserier och historiska essäer om Finland. Urvalet har gjorts av bokens redaktör Johan Erséus, som också kommer att finnas på plats.
– Ingen anmälan, fri entré.

Besök på Atlantis förlags julmarknad den 2 december

Atlantis förlag inbjuder även i år Samfundets medlemmar att besöka förlagets julmarknad, Sturegatan 24 (4 tr.) onsdagen den 2 december kl. 15.00–19.00. Besöket erbjuder möjlighet att botanisera bland förlagets böcker och handla till rabatterade priser.

Firandet av självständighetsdagen den 6 december

Söndagen den 6 december med start klockan 17.00 (obs tiden!) firar vi Finlands självständighetsdag. Finlands ambassadör Jarmo Viinanen hälsningstalar. Kvällens festtalare är försvarsminister Peter Hultqvist. Stipendieutdelning ur Gunvor Plantings fond förrättas av fondens styrelseordförande Mats Bergquist. Det blir som vanligt också musikinslag. Kvällen avslutas med samkväm med lätt förtäring. Vi återkommer med närmare information om programmet och anmälan till detta.

Stockholm den 1 oktober 2015

Kerstin Asp-Johnsson
Samfundets ordförande

nyhetsbrev
sommaren 2015

Kära Samfundsmedlemmar!

Härmed har jag glädjen att informera om kommande evenemang under sommaren och hösten. Men först några ord om årsmötet och Samfundets vårutflykt. 

Årsmötet
hölls den 23 mars i Sibeliussalen på Finlandsinstitutet. Två nya ledamöter invaldes i styrelsen, Ingrid Iremark och Ann-Cathrine Jungar. De ersatte Yvonne Ingman, viceordförande, och Helena Hegardt du Rées, som undanbett sig återval.

Vid mötet tillkännagav styrelsens sitt beslut att till hedersledamot av Samfundet kalla professor Olof Ruin.  Som bevis på utmärkelsen överlämnades ett diplom till Olof Ruin. Ordförande i juryn för Samfundets pris ”Årets främjare av relationerna mellan Sverige och Finland 2015”, Yvonne Ingman, meddelade att årets pris tilldelats Svensk-finska föreningen i riksdagen, och dess ordförande Raimo Pärssinen och sekreteraren Anne Mattila Wass.

Årsmötet avslutades med en presentation av Ett hållbart brobygge, en skrift om Samfundets tillkomst, historia och verksamhet som styrelsen beslutat ge ut med anledning av Samfundets 90-årsjubileum. Skriften presenterades av författarna Tomas Lidman och Wilhelm Engström och redaktören Svenolof Karlsson och delades ut till närvarande medlemmar. Den kommer i dagarna att sändas ut till dem som inte hade tillfälle att delta i årsmötet.

Därefter vidtog kvällens uppskattade och välbesökta program i samarrangemang mellan Samfundet och Finlandsinstitutet. Inför en fullsatt sal samtalade Elisabeth Rehn med institutets chef Anders Eriksson om boken Lillan. Elisabeth Rehns sällsamma liv. Kvällen avslutades med samkväm.

Vårutflykt                                                                                                                     

Den 24 april gjorde närmare 20 av Samfundets medlemmar en dagsutflykt till Eskilstuna och Torshälla. I kommunen bor i dag drygt 17 000 personer med finsk anknytning. På programmet stod möten med företrädare för kommunen och de finska föreningarna i Eskilstuna och Torshälla med information och samtal om sverigefinländarnas situation och kommunens finskspråkiga service. I mötet deltog den i kommunen ansvariga politikern för minoritetsfrågor Nina Tuner och den finske konsuln Lars-Olov Thim.

Sommarresan 2015

Årets resa går till Tavastehus och Tammerfors. Avresa sker med Viking Line från Stockholm till Helsingfors torsdag kväll den 27 augusti med återkomst måndag morgon den 31/8. Vi startar i Tavastehus med besök i Sibelius födelsehem och Tavastehus slott eller Iittala konstglasbruk. Lördagen och söndagen ägnar vi åt Tammerfors med sightseeing och besök bland annat vid Pyynikki sommarteater, den berömda stadsdelen Pispala, minnesstenen över de svenska frivilliga som stupade i slaget om Tammerfors 1918, däribland Olof Palme, farbror till senare statsministern Olof Palme, och i domkyrkan. Vi avslutar med ett besök i Hattula medeltidskyrka från 1400-talet med bland de bäst bevarade målningarna i sitt slag i Finland.

För närmare information se programmet här. Frågor om resan besvaras av Gunda Ahlström på mobiltelefon 0708 38 18 57 och av mig på mobiltelefon 070 339 10 06.

Anmälan om deltagande görs skriftligen senast torsdagen den 25 juni 2015 med post till Gunda Ahlström, Yrkesvägen 17, lgh. 1001, 122 31 Enskede, eller per e-post: gunda.ahlstrom@gmail.com.

I anmälan anges följande uppgifter, som Viking Line kräver för passagerarlistan:
Önskad hytt kategori – A eller B – enkel eller dubbel
Efternamn, förnamn, kön
Födelseår (ååmmdd)
Medborgarskap
Ev. handikapp                       
Enkelrum på hotellet
Ev. allergier eller dietönskemål
Ange om du fredag 28/8 önskar besöka Tavastehus slott eller Iittala glasbruk.
Ange telefon- och/eller mobilnummer

Priset för resa (i dubbel B-hytt och dubbelrum) är 4 900 kronor per person.
För resa i dubbel A-hytt tillkommer 380 kr per person.
För resa i enkel B-hytt och enkelrum tillkommer 1 380 kr per person.
För resa i enkel A-hytt och enkelrum tillkommer 2 140 kr per person.
I priset ingår alla nämnda måltider och övriga kostnader utom drycker vid måltiderna.

Betalningen görs senast onsdagen den 15 juli till Samfundets plusgirokonto 242 99– 0. Glöm inte att ange avsändarens namn!

Visning av dokumentärfilmen ”I Stalins skugga” äger rum tisdagen den 20 oktober kl. 17.30 på Armémuseum med efterföljande diskussion med producenten Hans Barnekow. Vi återkommer med närmare information om programmet, som är ett samarrangemang med Armémuseum.

Den årliga litteraturafton som vi arrangerar i samarbete med Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4, Stockholm, äger i år rum tisdagen den 17 november 2015. På programmet står utställning av årets böcker från och om Finland och sedvanligt stort boklotteri samt författarintervju. Årets gäst är den finlandssvenska språkvårdens nestor Mikael Reuter, som samtalar med sin svenska kollega Catharina Grünbaum och Peter A. Sjögren.

Utställningen och lottförsäljningen startar klockan 18.00. Programmet i Sibeliussalen med författarintervjun inleds klockan 19.00.

Självständighetsdagen firar vi på traditionsenligt sätt söndagen den 6 december. Vi återkommer med närmare information om evenemanget i höst.

Årsavgiften 

Årsavgiften för 2015 är 200 kr för enskild och 300 kr för par. Avgiften för ständigt medlemskap är 2 000 kr för enskild och 3 000 kr för par. Betala så snart som möjligt till Samfundets plusgirokonto 2 42 99-0 och glöm inte att ange namn!

För att underlätta information om kommande evenemang skulle vi uppskatta om de medlemmar som har e-postadress men ännu inte anmält den till Samfundet gör det via formuläret på hemsidan.

Jag ser fram emot att se så många av er som möjligt på resan till Tavastehus och Tammerfors! 

Med tillönskan om en skön sommar!

Stockholm den 22 maj 2015

Kerstin Asp-Johnsson
Samfundets ordförande

nyhetsbrev
vintern 2015

Kära Samfundsmedlemmar!

Det är dags att summera ett händelserikt år med Samfundets 90-årsjubileum i april 2014 och informera om kommande evenemang under våren och sommaren 2015.  

Firandet av Självständighetsdag den 6 december 2014 i IVA:s lokaler samlade ett glädjande stort antal medlemmar. Finlands ambassadör Jarmo Viinanen betonade i sitt anförande betydelsen av ett nära samarbete mellan våra länder på olika områden. Festtalet hölls av professor Olof Ruin på temat ”Likt och olikt i Finland och Sverige”. För musikprogrammet svarade operasångaren Gabriel Suovanen, ackompanjerad av professor Thomas Schuback.

Fredagen den 13 mars uppmärksammade Svenska Finlandsfrivilligas minnesförening att 75 år förflutit sedan fredsfördraget efter vinterkriget undertecknades den 13 mars 1940. Det skedde vid en ceremoni med kransnedläggning  och tal av föreningens ordförande överste Bengt Nylander i Finlandsparken vid det monument som Föreningen tillsammans med Samfundet 1986 lät uppföra över de svenska frivilliga som stupade i vinterkriget 1939-1940.

Kommande program

Årsmötet äger rum måndagen den 23 mars kl. 17.30 i Sibeliussalen på Finlandsinstitutet, Snickarbacken 4. Dagordningen och valberedningens förslag bifogas. Verksamhetsberättelsen med bokslut och revisionsberättelsen för 2014 kommer att finnas tillgänglig vid årsmötet och läggas ut på Samfundets hemsida.

Som ett led i 90-årsjubileet beslutade styrelsen ge ut en skrift om Samfundet tillkomst, historia och verksamhet. Skriften kommer att presenteras vid årsmötet och delas ut till mötesdeltagarna.

Vem som blir mottagare av Samfundets utmärkelse Årets Främjare 2015 kommer att tillkännages vid årsmötet

Efter årsmötesförhandlingarna vidtar kvällens program kl. 19.00. Elisabeth Rehn samtalar då med Finlandsinstitutets chef Anders Eriksson om boken ”Lillan, Elisabeth Rehns sällsamma liv”.

Programmet är ett samarrangemang med institutet och är öppet även för icke-Samfundsmedlemmar.

Kvällen avslutas med samkväm med lätt förtäring bestående av en smörgås (Fazer rågkuse med pålägg) à 25 kr och ett glas vin 55 kr, alternativt lättöl eller mineralvatten för 45 kr. Betalning direkt vid mötet – obs! endast kontant.

Anmälan om deltagande i samkvämet görs till Peter A. Sjögren på e-post pasjogren@telia.com eller per telefon 08-661 37 56 senast måndagen den 16 mars. Uppge samtidigt om ni önskar en extra smörgås (pris: 25 kr), till exempel i pausen mellan årsmötesförhandlingarna och det efterföljande programmet. Anmälan är bindande. Vid eventuella återbud därefter måste vi tyvärr debitera kostnaden.

Vårutflykt                                                                                               

Fredagen den 24 april gör Samfundet en dagsutflykt till Eskilstuna och Torshälla. I kommunen bor i dag drygt 17 000 personer med finländsk anknytning.

Programmet ser ut som följer: 
08.15 - Samling i Stockholms Centralstation vid rundeln i stora hallen
08.43  Avfärd med tåg                                                                                                   
09.56  Ankomst till Eskilstuna, där vi möts av två av kommunens representanter, som guidar oss runt stan i buss.                                                     
12.00  Lunch med hemlagad mat hos Eskilstuna Finska förening. Efter lunchen åker vi till Torshälla Finska förening.
13.30  Information och samtal om läget i Eskilstuna kommun, om sverigefinländarnas situation, kommunens finskspråkiga service, samt lite historia och nutid av föreningens ordförande. Till mötet inbjuds också den finske konsuln Lars-Olof Thim och den politiker som i kommunen ansvarar för minoritetsfrågor, Nina Tuncer.                                       
15.00  Mötet avslutas med kaffe i föreningens lokaler.                               
16.00 eller 17.00  Återresa med tåg med beräknad ankomst till Stockholms Central kl. 17.05 eller 18.05.

Anmälan om deltagande görs till Gunda Ahlström på e-post: gunda.ahlstrom@gmail.com eller per telefon 08-648 08 57 eller mobil 0708-38 18 57 senast tisdagen den 14 april.

Priset för utflykten, inklusive tågresa tur och retur, buss, lunch och hela programmet är 450 kr per person. Betalningen görs senast fredagen den 17 april till Samfundets plusgirokonto 242 99–0.  Glöm inte att ange avsändarens namn! Anmälan är bindande. Vid återbud därefter måste vi tyvärr debitera kostnaden.

Sommarresan                                                                                                  

Årets sommarresa kommer att gå till Tammerfors och Tavastehus. Det preliminära programmet beräknas omfatta drygt tre dagar med avresa med färja till Helsingfors torsdag den 27 augusti och  vidare med buss till Tavastehus och Tammerfors, där vi tillbringar två nätter på hotell. Återresan sker med färjan från Helsingfors söndag den 30 augusti och hemkomst till Stockholm måndag förmiddag den 31 augusti. Vi återkommer med närmare information i nästa nyhetsbrev men ber er redan nu notera dagarna i era kalendrar. 

Årsavgiften för 2015 är 200 kr för enskild och 300 kr för par. Avgiften för ständigt medlemskap är 2000 kr för enskild och 3000 kr för par. Vi emotser tacksamt inbetalning till Samfundet plusgirokonto 2 42 99-0 snarast eller senast före mars månads utgång. Glöm inte att ange namn. Inbetalningskort bifogas till de årsbetalande medlemmar som inte redan erlagt avgiften.

Samfundets medlemmar erbjuds att under 2015 som gåva till anhöriga, till exempel barn och barnbarn, skänka medlemskap för halva avgiften, det vill säga 100 kr för enskild eller 150 kr för par. Anmälan görs till Peter A. Sjögren på e-pos: pasjogren@telia.com eller per telefon 08-661 37 56.

Anmälan av e-postadress

För att underlätta information om kommande evenemang skulle vi uppskatta om de medlemmar som har e-postadress men ännu inte anmält den till Samfundet gör det via formuläret på hemsidan.

Vi hoppas få se så många som möjligt av er både på årsmötet på Finlandsinstitutet den 23 mars och på vårutflykten den 24 april.

Varmt välkomna!

Stockholm den 26 februari 2015

Kerstin Asp-Johnsson,
Samfundets ordförande

Nyhetsbrev
hösten 2014

Kära Samfundsmedlemmar!  

Härmed har jag glädjen att informera er om kommande program under hösten och vintern. Men först några ord om ett par av Samfundets senaste aktiviteter.

Sommarresan i slutet av augusti gick i år till Björneborg och Åbo. Resan blev ett av de 33 deltagarna uppskattat arrangemang, som framgår av Lars-Olof Lundbergs reserapport, som kan läsas här.

Föreläsning av Janina Orlov, mottagaren av Samfundets utmärkelse ”Årets främjare av relationerna mellan Sverige och Finland 2014”.  I en mycket uppskattad föreläsning på Finlandsinstitutet den 28 oktober berättade Janina Orlov för en intresserad och sakkunnig publik om sitt arbete som skönlitterär översättare från finska till svenska.

Kommande program:

Litteraturafton den 18 november

Den årliga litteraturafton som Samfundet arrangerar i samarbete med Finlandsinstitutet på Snickarbacken 4, Stockholm, äger i år rum tisdagen den 18 november 2014. På programmet står utställningen av årets böcker från och om Finland och sedvanligt stort boklotteri samt författarintervju. Årets gäst är kulturjournalisten och litteraturvetaren Tuva Korsström, som förra året gav ut ”Från Lexå till Glitterscenen”, en imponerande detaljrik översikt över finlandssvensk skönlitteratur från 1960 till i dag. Hon samtalar med Peter A. Sjögren.

Kvällens program:
kl. 18.00 Bokutställning och lottförsäljning i foajén
kl. 18.30 Peter A. Sjögren presenterar ett urval nya finländska böcker
kl. 19.00 Tuva Korsström intervjuas av Peter A. Sjögren
kl. 20.00 ca vinnarna i boklotteriet dras

Besök på Atlantis förlags julmarknad den 27 november. Helena Hegardt du Rées, förlagschef på Atlantis och styrelseledamot i Samfundet, inbjuder även i år Samfundets medlemmar till ett förhandsbesök på förlagets julmarknad, Sturegatan 24, Stockholm, torsdagen den 27 november kl. 17.00–19.00. Efter en kort presentation av förlagets utgivning finns möjlighet att botanisera bland böckerna och handla till särskilt rabatterade priser.

Firandet av självständighetsdagen den 6 december

Lördagen den 6 december med start klockan 17.00 (obs! tiden) firar vi Finlands självständighetsdag i IVA:s lokaler, Grev Turegatan 16, Stockholm (Östermalmstorgs T-banestation, utgång: Stureplan). Finlands nye ambassadör Jarmo Viinanen hälsningstalar. Vi avvaktar alltjämt besked beträffande festtalare. För kvällens musikaliska inslag svarar operasångaren Gabriel Suovanen, ackompanjerad av professor Thomas Schuback. Stipendieutdelning ur Gunvor Plantings fond förrättas av fondens styrelseordförande Mats Bergquist.

Kvällen avslutas med samkväm med lätt förtäring (bestående av en landgång och ett glas vin (alternativt öl eller vatten). De som vill delta i samkvämet efter högtiden,  ombeds anmäla sig till samfundets sekreterare Peter A Sjögren, per e-post: pasjogren@telia.com eller telefon: 08 661 37 56 samt sätta in 300 kr per person på Samfundets plusgirokonto 2 42 99–0 senast torsdagen den 27 november. Glöm inte att ange vem eller vilka personer betalningen avser. 

Nominera kandidater till Årets främjare
I mars delar Samfundet Sverige-Finland för fjärde året ut utmärkelsen "Årets främjare av relationerna mellan Sverige och Finland". Alla medlemmar i Samfundet välkomnas att föreslå kandidater till priset.

Mottagare, oavsett nationell hemvist, kan vara en person, en organisation eller ett företag. Priset kan också delas mellan två eller flera mottagare. Pristagaren har praktiskt eller teoretiskt tydliggjort Samfundets idé till nytta för och utveckling av de bägge ländernas relation. Mottagaren kan sägas vara en ambassadör för den goda relationen mellan Sverige och Finland.

Årets utmärkelse gick till Janina Orlov, som “genom sina eminenta litterära översättningar från finska till svenska öppnat dörren till den moderna finska litteraturen för en bred svensspråkig läsekrets”. Hon var den tredje mottagaren av priset, som överräcktes vid den festmiddag som ägde rum i samband med Samfundets 90-årsjubileum.

Pristagaren kommer att tillkännages och få motta priset vid årsmötet i mars 2015.

Vänligen sänd förslag på kandidater till juryns ordförande Yvonne Ingman via e- post yvonne.ingman@svenskhandel.se alternativt telefon 010-471 85 48 eller 0702-90 23 06. Senast måndag den 2 februari 2015 behöver juryn få in nomineringarna.

För att underlätta information om kommande evenemang skulle vi uppskatta om de medlemmar som har e-postadress anmäler den till oss via formuläret på hemsidan.

Jag hoppas få se så många av er som möjligt på litteraturaftonen på Finlandsinstitutet den 18 november, på Atlantis julmarknad den 27 november och på Självständighetsdagen på IVA den 6 december.

Varmt välkomna!

Stockholm den 6 november 2014

Kerstin Asp-Johnsson
Samfundets ordförande