Bli medlem i Samfundet

Har Du släkt och vänner eller affärskontakter i Finland? Vill Du veta mera om vårt spännande grannland?


Härmed inbjuder vi Dig att bli medlem i Samfundet Sverige-Finland.

 

Ett medlemskap ger Dig en bredare och djupare kontakt med den dynamiska finländska kulturen - litteratur, musik, teater och opera, konst, konsthantverk och arkitektur.

 

Samfundet Sverige-Finland ordnar möten med framstående finländska och svenska föredragshållare.

Du får inblick i finländsk historia, politik och ekonomi och Du blir bekant med aktuella strömningar i finländsk samhällsdebatt.

 

Vid en årlig litteraturafton presenteras nyutkommen finländsk litteratur. Vi firar Finlands självständighetsdag den 6 december, anordnar konstvisningar och musikprogram.

 

Ett medlemskap ger möjligheter att följa med på välplanerade resor med kunnig guidning. Du kan uppleva finländsk natur och se både det historiska och moderna Finland i likasinnat sällskap.

 

Samfundet Sverige-Finland verkar i Sverige sedan 1924. Dess syfte är att utveckla och stärka förbindelserna mellan länderna.
 

Privatpersoner

Medlemsavgiften för privatpersoner är:

  • 250 kronor/år och person
  • för makar 350 kronor/år
  • ständigt medlemskap 2500 kronor/person, för makar 3500 kronor/par 

För att bli medlem ber vi dig använda formuläret till höger eller meddela någon i Samfundets styrelse. Årsavgiften sätts in på pg 24 299-0.
 

Företag

Har ditt företag kontakter i Finland? En djupare kännedom om landet befordrar alltid affärsrelationer över gränserna.

 
Härmed inbjuder vi Ditt företag till medlemskap i Samfundet Sverige-Finland.

  • Du och Ditt företag får genom medlemskap inblick i finländsk historia, politik och ekonomi och blir bekanta med aktuella strömningar i finländsk samhällsdebatt.
  • Medlemskap ger en bredare och djupare kontakt med den dynamiska finländska och svenska kulturen - litteratur, musik, teater och opera, konst, konsthantverk och arkitektur.
  • Samfundet Sverige-Finland ordnar möten med framstående finländska och svenska föredragshållare.
  • Vid en årlig litteraturafton presenteras nyutkommen finländsk litteratur. Vi firar Finlands självständighetsdag den 6 december, anordnar konstvisningar och musikprogram.
  • Medlemskap ger möjligheter att följa med på välplanerade resor med kunnig guidning till både det historiska och moderna Finland.

Medlemskapet berättigar två personer från företaget att gratis delta i alla samfundets evenemang förutom resorna.

Företag som önskar bli medlem kan använda formuläret till höger eller meddela någon i Samfundets styrelse.

Anmälan av medlemskap

 

Vänligen fyll i era aktuella uppgifter i formuläret nedan och tryck på skicka.