välkommen!

loading...

Hjärtligt välkommen till
Samfundet Sverige-Finland!


Samfundet har sedan 1924 verkat för att främja relationerna mellan våra båda länder. Vår historik hittar du under rubriken Om Samfundet ovan. Se vidare under rubriken"Bli medlem".

Samfundets syfte är att stärka förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att sammanföra svenskar och finländare och i Sverige arbeta för ökad kännedom om Finland bland annat genom föreläsningar, studieresor och seminarier.

För blygsamma 250 kr per år, 350 kr för par, blir du medlem och stöder Samfundets verksamhet. Under rubriken Bli medlem framgår hur du tecknar medlemskap.

Styrelsen i Samfundet önskar dig varmt välkommen! 
Anders Lidén, ordförande

SAMFUNDETS ÅRSMÖTE 2019
AVHÖLLS DEN 8 APRIL I FINLANDSINSITUTETS LOKALER I STOCKHOLM
Se vidare under "Sammankomster"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                  årets främjarpris går till anneli pirttilä, svensk honorärkonsul i villmanstrand, finland

När årsmötet 2019 förklarats avslutat blev det dags för ordförande Anders Lidéns tacksamma uppgift att dela ut årets s.k. Främjarpris till en som förtjänstfullt främjat relationerna mellan våra båda länder. Priset tillföll i år högskolerektorn och svenska honorärkonsuln Anneli Pirttilä från Villmanstrand i östra Finland. Pirttilä sade sig vara djupt hedrad och hennes varma tackord kändes komma från hjärtat. Juryns motivering var som följer: 
”I östligaste Finland är samhörigheten med Sverige svag och svenska språket tillbakaträngt, ofta utkonkurrerat av ryskan. I denna miljö har Anneli Pirttilä som rektor för Villmanstrands yrkeshögskola och Sveriges honorärkonsul med en eldsjäls entusiasm främjat det svenska språket och banden till Sverige. I Svenska Klubben har hon samlat ett trettiotal medlemmar, som träffas för att tala svenska och odla ett intresse för Sverige. Med sin bakgrund inom journalistik och vetenskap är hon en framstående kommunikatör, som också skickligt använder sociala medier i sitt främjande av relationen mellan Finland och Sverige.”

                                          
                                              GEORG ACHATES GRIPENBERGS DAGBÖCKER PRESENTERADES PÅ RIKSARKIVET den 9 april

Gripenberg, vars far Alexis f.ö. var det självständiga Finlands första diplomatiska representant i Stockholm, förde sedan de tidiga tonåren dagbok. Dessa handskrivna dagböcker utgjorde grunden för Gripenbergs två memoarvolymer som publicerades på 1960-talet, men har sedan författaren gick bort 1975 funnits som deposition i det finska Riksarkivet. De har varit tillgängliga för forskningen, men det är inte bekant i vilken utsträckning dagboken faktiskt utnyttjats.
Genom en donation till Samfundet för utgivande av handlingar rörande Skandinaviens historia av framlidne professorn och ambassadören Krister Wahlbäck föreligger nu dagböckerna avseende åren 1943-1946 i tryck, inalles nära 1200 sidor!  De har redigerats av arkivarien vid finska Riksarkivet Kaukko Romponen och den svenske historieprofessorn Per Thullberg och arkivarien Dagmar Thullberg.
Läsuppgiften kan, med tanke på omfånget, låta övermäktig. Men läsaren 
 

blir rikt belönad. För det första är dagboken ganska utförlig, för det andra hade Gripenberg god hand med det svenska språket, varför texten är välskriven och därför lättläst.
Sändebudet i Stockholm hade mycket goda kontakter i Finland, med Mannerheim, vars yngsta syster var gift Gripenberg, med försvarsministern Walden, utrikesministern Ramsay, kanslichefen vid UM Hynninen m.fl. Han hade ett nära samarbete med statssekreteraren vid UD Erik Boheman och hans chef, utrikesministern Christian Guenther. Till det mest intressanta i Georg Gripenbergs dagböcker från denna tid hör hans löpande redogörelser för försöken att etablera en kontakt med Moskva genom den välkända Mme Kollontay, Sovjets mångåriga minister i Stockholm. Hans livfulla skildringar av hemliga möten med henne hemma hos hennes andreman Semjonov i en förort till Stockholm tillhör dagbokens höjdpunkter. 
Den långe och ståtlige Georg Gripenberg var en skicklig och erfaren yrkesman, som aldrig med en min antydde vad han själv må ha tyckt och som, ständigt hårt arbetande, tjänade sitt land. Hans dagböcker tillhör rimligen de mest utförliga i Finland från denna tid och måste därför ses som ett viktigt komplement till andra redan kända dagböcker och memoarer som J.K. Paasikivis, Väinö Tanners, Carl Enckells, Edwin Linkomies m.fl. Man kan hoppas att de dagböcker som rör åren 1947-1950 också kan komma att publiceras. Även åren fram till 1956 och de två åren därefter som Finlands första permanenta ombud vid FN borde innehålla åtskilligt av intresse.
Mats Bergquist

2018 års främjarpris till TANDEM LEADERSHIP

Programdeltagarna Tobias Porserud och Elin Löfblad, moderatorn Maria Wetterstrand och projektledaren Jessica Melin Hirschfeldt presenterade Tandem Leadership.

Programmet Tandem Leadership har av Samfundet Sverige-Finland tilldelats utmärkelsen ”Årets främjare 2018 av relationerna mellan Sverige och Finland”.

Samfundet Sverige-Finland skriver i sin prismotivering:
”Fortsatt framgångsrik samverkan mellan Sverige och Finland förutsätter kvalificerade nätverk för blivande ledare. Tandem Leadership är ett unikt program som skapar nya kontaktytor bland ledande yngre personer från politik, näringsliv och akademi.
    Programmet startades 2013 av Kulturfonden Sverige-Finland. Hittills har över 100 deltagare, hälften från Finland och hälften från Sverige, rekryterats.  Deltagarna är verksamma som beslutsfattare och rådgivare inom en rad olika områden. De är innovatörer, entreprenörer och politiker. De arbetar med kommunikation, undervisning, sociala frågor, inom finansvärlden och med digital utveckling. Bredden och mångfalden är programmets signum.”


Priset delades ut av Samfundets ordförande Anders Lidén vid årsmötet den 5 april i Stockholm. Priset togs emot av Tandem Leaderships projektledare i Sverige Jessica Melin Hirschfeldt.

Läs mer om Tandem Leadership här.

Samfundets främjarpris instiftades 2012.  Bland tidigare mottagare av priset kan nämnas professor Krister Walhbäck, Finska föreningen i Sveriges riksdag och förra året förre överbefälhavaren Sverker Göranson och förutvarande kommendören för försvarsmakten i Finland Ari Puheloinen.

samfundet efterlever dataskyddsförordningen

Samfundet Sverige-Finland verkar i enlighet med de krav som ställs i 
Dataskyddsförordningen, den förordning som ofta kommit att betecknas med den engelska akronymen GDPR. Det innebär bland annat att Samfundet aldrig lämnar ut kontaktuppgifter gällande medlemmarna till utomstående.

Eventuella frågor i saken besvaras av Samfundets ordförande Anders Lidén. 

Innehållsrik Gävledag

Den 12 april anordnade Samfundet sin vårutflykt, som denna gång gick till Gävle. Programmet inleddes med att de fjorton deltagarna bekantade sig med Länsmuseets konstsamling – som hör till de mest kompletta i Sverige. Intendent Ann Nilsén var en inspirerande guide.

Därefter fick gruppen en engagerad genomgång av hur man i Gävle arbetar med minoritetsfrågor och med det finska förvaltningsområdet. Gävle kommun har cirka 7700 invånare som är antingen första eller andra generationens finländare. I kommunen erbjuds i dag äldreomsorg, hemtjänst och förskola på finska språket. Samordnaren Eeva Östberg berättade att efterfrågan på finskspråkig förskola inte var särskilt hög men att kommunen såg framför sig ett ökande behov av finskspråkig äldreomsorg. Gävle fick förra året fick pris som ”Årets sverigefinska kommun”.

Utflykten avslutades med middag och konsert i Gävle konserthus med Gävle Symfoniorkester under ledning av finlandssvenska dirigenten Anna-Maria Helsing (bilden). På programmet stod Cantus Arcticus av Einojuhani Rautavaara.  Ett verk med inspelad fågelsång, passande i den soliga vårdagen. Solist på konserten var klarinettisten Emil Jonason.

Text: Ingrid Iremark  
Foto: Timo Heikkala

Peter Sjögren lämnar styrelsen efter 19 år

Peter Sjögren, Samfundets sekreterare och redaktör för nyhetsbrevet, lämnade med årsmötet den 5 april styrelsen efter 19 år som dess medlem.

Peter, till höger på bilden, avtackades av ordföranden Anders Lidén, som underströk att Peter haft en nyckelroll i styrelsearbetet och varit en oerhört uppskattad introduktör av finländsk litteratur vid Samfundets årliga litteraturaftnar.

Även Torbjörn Eng lämnade styrelsen och avtackades varmt av ordföranden.

Samfundets årsmöte invalde som nya styrelseledamöter Elin Claeson Hirschfeldt, kulturjournalist och producent på Sveriges Radio, och Erik Lakomaa, forskare och ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm. Elin Claeson Hirschfeldt kommer att ta över Peters roll vid litteraturaftnarna.
 
Åsmötet följdes av en diskussion mellan den finländske poeten Adrian Perera, som nyligen gett ut diktsamlingen White Monkey, och Athena Farrokhzad.

inspirerande utställning på millesgården

23 samfundsmedlemmar trotsade snöyran för att delta i visningen av Millesgården utställning Den moderna kvinnan den 7 februari, och belönades med en mycket inspirerande  presentation av guiden Eva Broberg Sharp.

Utställningens titel syftar på fyra finländska konstnärer, den relativt okända Elga Seseman,  konstkritikern Sigrid Schauman som också var framgångsrik konstnär, Ellen Thesleff, en färgens mästare, och så förstås Helene Scherfbeck.  

Utställningen pågår till den 25 februari. Utställningen har tidigare visats i New York och Helsingfors som ett led i Finlands 100-årsfirande. Bilden ovan är ett självporträtt gjort av den unga Ellen Thesleff.

peter a. sjögren belönad

Allt vad vi äga samman Allt vad vi äga samman

Samfundets sekreterare i många år, förlagsredaktören Peter A. Sjögren, mottog vid Svenska litteratursällskapet årshögtid i Helsingfors den 5 februari 2018, plaketten Allt vad vi äga samman.

Plaketten tilldelades enligt motiveringen "fil.mag. Peter A. Sjögren för hans insatser till fromma för samarbetet och samförståndet mellan Finland och Sverige. Sjögren har under många år gjort ett viktigt arbete för att synliggöra den finlandssvenska litteraturen i Sverige. Han har även generöst delat med sig av sitt unika lexikografiska kunnande i Finland och verkat som brobyggare för språkvården mellan våra två länder.”
 
"Jag tror ingen utmärkelse eller offentlig erkänsla kunde ha gjort mig stoltare", är Peter A. Sjögrens kommentar. 

rapport från fjolårets sommarresa

Till höger Olof och Inger Ruin vid den plats som Gustav Vasa valde för Helsingfors grundande. Nu finns rapport ute om Samfundets sommarresa 2017. Temat var Finland 100 år och Karl Olov Östers rapport kan läsas här.

Extra sommarresa till ”snillrik” åländsk Figaro

21 medlemmar från Samfundet kryssade den 19 augusti med Eckerölinjen till Mariehamn på en extra sommarresa för att se och höra en åländsk version av Mozarts berömda opera Figaros bröllop.

Bakom projektet stod den åländska Kulturföreningen Katrina, som i en produktion benämnd Figaro1917 bland annat gett operan ett helt nytt libretto. Det handlade om händelser på Åland – verkliga och uppdiktade – under det dramatiska året 1917. Förvecklingar och förväxlingar skedde med ryssar, svenskar, ålänningar och finländare i rollerna. ”På många sätt snillrikt”, skrev Hufvudsbladets recensent och berömde sångarna, varav flera från Åland, som anses ha flest professionella operasångare per capita i hela världen!

Regissör var finska Laura Rouhonen, medan finlandssvenska Anna-Maria Helsing dirigerade Västerås Sinfonietta. Tenoren från Marinskyteatern Sergey Romanov spelade greven/kommendanten på både svenska och ryska.

Före den mer än tre timmar långa operan i konsertlokalen Alandica fick vi på Sveriges generalkonsulat i Mariehamn intressant information om åländsk ekonomi och politik av generalkonsul Olof Ehrenkrona. Gemensam middag avnjöts på restaurang Indigo. På söndagsförmiddagen passade många av deltagarna på att besöka Ålands nyrenoverade museum.

Ingrid Iremark

Samfundet på 100-årsfest i Kungsträdgården

Kungaparet och presidentparet vid invigningen av festivalen i Kungsträdgården. Foto: Kungahuset.se.
Kungaparet och presidentparet vid invigningen av festivalen i Kungsträdgården. Foto: Kungahuset.se.
Gunda Ahlström under paus i montern. Gunda Ahlström under paus i montern.

Strålande sol, mycket folk, fint program och härlig stämning präglade Stadsfestivalen Finland 100 år i Kungsträdgården i Stockholm den 24-26 augusti.

Samfundet fanns på plats i en monter som var gemensam för flera organisationer med finländsk anknytning. Vi delade ut vår folder med inbjudan om att bli medlem och sålde ett icke föraktligt antal jubileumsböcker.

Gunda Ahlström, Marie Hafström och Ingrid Iremark, som medverkade i montern, noterade stort intresse bland besökarna för både vår och andra föreningars verksamhet. På fredagen besökte statsministrarna Juha Sipilä och Stefan Löfven festivalen och vår monter.

Festivaldagarna invigdes av president Sauli Niinistö i närvaro av det svenska kungaparet. Festivalen bjöd på högklassig underhållning av finländska artister och på intressanta panelsamtal om politik, kultur och design. Stora finländska företag som Viking Line, Fortum, Fazer och Finlayson fanns på plats med påkostade montrar.

Ingrid Iremark

göranson och puheloinen årets främjare 2017

Generalerna Sverker Göranson och Ari Puheloinen mottog 2017 års främjarpris av Samfundets ordförande Anders Lidén.

Sveriges tidigare överbefälhavare Sverker Göranson och förutvarande kommendören för försvarsmakten i Finland Ari Puheloinen har tilldelats utmärkelsen ”Årets främjare 2017 av relationerna mellan Sverige och Finland”. Priset delades ut av Samfundets ordförande Anders Lidén vid Samfundets årsmöte den 9 mars på Finlandsinstitutet i Stockholm.

Samfundet skriver i sin prismotivering:

Sverker Göranson och Ari Puheloinen har stärkt den finsk-svenska relationen genom att med ett aldrig sviktande personligt engagemang, sina ledaregenskaper och yrkesskicklighet ha bidragit till att höja det finsk-svenska försvarssamarbetet till en kvalitativt ny nivå som inte begränsas till övningar och materielinköp under fredstida förhållanden, utan möjliggör ett gemensamt uppträdande även i skarpare lägen. De har därmed åstadkommit ett närmande mellan Finland och Sverige av historiskt betydelsefull dignitet på ett område där Finland och Sverige står varandra särskilt nära i en solid värdegemenskap och geografisk samhörighet. 

Både Sverker Göranson och Ari Puheloinen betonade i sina tacktal att det svensk-finska försvarssamarbetet utvecklats som ett lagarbete där många är involverade både på politisk och militär nivå.  De berättade också att de genom samarbetet blivit personliga vänner.

Anmälan av e-postadress

Vänligen fyll i aktuella uppgifter i nedanstående formulär och tryck på Skicka meddelande för att få kommande nyhetsbrev elektroniskt: